„Tristețea este rana sufletului” (Sfantul Ioan Gura de Aur)

Este posibil ca Dumnezeu Însuși să ne trimită aceasta ca să învățăm să nu ne bizuim…

Rugăciunea este suflarea vieții noastre

Pentru majoritatea celor ce se roagă dintre noi, se pare, nimic mai adevărat nu se potrivește…

Este corect să spună cineva despre cel ce l-a nedreptățit: „Dumnezeu să-I răsplătească”?

– Părinte, este corect să spună cineva despre cel ce l-a nedreptățit: „Dumnezeu să-I răsplătească”? – …

„Domnul iubeşte sufletul curajos”

Sufletul blând şi smerit e mai bun decât aceste flori, şi aroma şi parfumul său sunt…

„Comoara de sub semnul Sfintei Cruci”

Așa de binecredincioși erau creștinii în vremurile străvechi, încât chiar și împărații, cu toate ocupațiile și…

„Ce fericiţi suntem noi creştinii”

Ce fericiţi suntem noi creştinii: ce Dumnezeu avem! Vrednici de plâns sunt oamenii care nu cunosc…

Paradoxul iubirii Lui Hristos

În noaptea trădării, Mântuitorul Hristos ia cu Sine câțiva ucenici și-i roagă să privegheze împreună cu…

„Dragostea niciodată nu cade”

Descriind frumusețea iubirii, Apostolul Pavel spune: „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare; dragostea nu pizmuiește, nu…

Durerea şi bucuria noastră

Acum mă bucur de suferinţele  mele pentru voi, şi-n trupul meu împlinesc lipsurile necazurilor lui Hristos…

Pr. Dumitru Stăniloare – „Iubirea interpersonală”

Iubirea mea față de un obiect nu este ca iubirea mea față de o persoană. Iubirea…

Scopul principal al Postului – viața spre mântuire

[…] Postul este de o mare importanță! Vedeți, cei mai mulți dintre care sunt cinstiți, în…

Învierea morților – Bucuria tuturor

Moartea nu este nimic altceva decât un somn de lungă durată (Sf. Ioan Gură de Aur).…

Meditație la modul în care gândurile, îndeosebi cele rele, lucrează în rațiunea noastră

Una dintre preocupările avvei Evagrie, a fost îndelunga meditație la modul în care gândurile, îndeosebi cele…

De ce se îndrăcesc oamenii?

Omul trăiește într-un mediu social. Gândurile, dorințele, faptele, viziunea asupra lumii îi sunt  definite într-o măsură…

Mânia – cea mai rea patimă cu consecințe dezastruoase pentru viața duhovnicească

O altă formă de înșelare a minții, prin care diavolul încearcă să supună firea umană este…

„Confruntarea dintre om și diavol” – în lumina vieții sfântului Antonie cel Mare

Fericitul Antonie, a cărui viață reprezintă o puternică pildă spre nevoință monahilor din totdeauna, “cel iubit…

Mândria – o continuă provocare asupra celui ce tinde spre piscul desăvârșirii

„Demonul mândriei aduce sufletului căderea cea mai grea, căci îl convinge să nu mai mărturisească ajutorul…

Întristarea e o piedică în calea dobândirii bucuriei duhovnicești dar și în calea oricărui lucru bun

„Acest lucru l-a gândit și l-a pătimit dreptul Iov, fiind asuprit de acest drac. De aș…

Să-L recunoaștem pe Domnul

Când, în neputința noastră, Îl chemăm pe Domnul, suntem oare gata să-L recunoaștem, indiferent sub ce…

Coborâți în sufletul vostru, în lumina iubirii dumnezeiești…

Trebuie să ne rugăm, în tot momentul, ca și când mâine plecăm din lumea aceasta și…