Să credem cu nădejde împotriva oricărei nădejdi…

„Nădejde mai presus de orice nădejde” ‒ aceasta este definiţia credinţei prin care depăşim chiar şi acele obstacole…

Căinţa nu însemnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus, spre iubirea lui Dumnezeu

„Minte nouă”, convertire, recentrare: pocăinţa este ceva pozitiv, nu negativ. Cum scrie Sfântul Ioan Scărarul: „Pocăinţa…

Despre primejdia de a transforma Ortodoxia într-un „stil”

Adeseori, Părintele Serafim vorbea despre primejdia de a transforma Ortodoxia într-un „stil”, trecând cu vederea îndatoririle…

Credința înseamnă să admiți că ești în mâinile lui Dumnezeu

Credința nu înseamnă a admite teoretic existența lui Dumnezeu și întruparea Fiului Său, a opta pentru…

Maica Domnului a deschis porţile fericirii, libertăţii şi veşniciei în lume

Rugaţi-vă cu încredere la Maica Domnului, dar să nu încetaţi de a fi cu focul aprins…

Ispitele aduc smerenia

Ispitele sunt îngăduite ca să vă vădească patimile ascunse, ca să fie războite, și astfel, sufletul…

Dacă Hristos este în tine, cine poate să-ţi stea împotrivă?

Sârguieşte-te să asculţi toată slujba într-o stare de trezvie a minţii, trecând de la un simţământ…

Viața omului e ca floarea câmpului – să avem grijă de suflet!

Deci, încetează creştine, cu lucrurile cele păgâneşti şi elineşti, ca nu prin călcarea Legii să necinsteşti…

Viața veșnică…

Toți vor să trăiască! Ce este mai de preț decât viața? Viața le place tuturor. Dar…

Duhul grijii de multe

Duhul grijii de multe, spun Sfinții Părinți, este semnul împătimirii de cele materiale, cleiul care ne…

„Inima să-ţi bată cu Hristos, să-L respiri pe Hristos. Numai atunci eşti om adevărat”

Părintele Sofronie mărturisea cu tristeţe despre o realitate în care trăim: „Cel mai tragic mi se…

Oamenii îndepărtaţi de Dumnezeu sunt cei mai nefericiţi din lume

Bine este nouă că îngăduie Dumnezeu să fim încercaţi, pentru că altfel am fi avut patimi…

Nu ținem post de ochii lumii…

Postul care este ţinut cu slavă deşartă, mândrie şi egoism, este diavolesc. Sfântul Grigorie spune că…

Întristarea cea după Dumnezeu

Împotrivirile pe care le avem din partea duhului întristării, dojenile care îl duc pe om la…

Îndreptați-vă privirea spre Hristos și El vă va mântui

Nu ajungeți sfinți vânând răul. Lăsați deoparte răul. Îndreptați-vă privirea spre Hristos și El vă va…

Dacă îl osândim pe fratele nostru, nu ne este de folos postul

Numai prin smerenie putem spori. Postul, dragostea, milostenia sunt bune. Însă ce este deasupra tuturor? Trebuie…

Nu este de ajuns să fim buni după fire: trebuie să fim buni după Evanghelie

Ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră vă voi spune cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să vă întărească…

Duhul grăirii în deșert

Grăirea în deșert, zice Sf. Ioan Scărarul, este scaunul slavei deșarte, semn al nepriceperii, urmare a…

Ca tămâia înainte Ta…

Spațiul bisericii nu este numai plin de lumină, ci și de mireasmă. În timpul slujbelor, în…

Pentru sfântul care merge spre mucenicie, dra­gostea lui pentru Hristos este mai presus de durere

Părinte, mă gândesc că, dacă aș fi văzut roata Sfintei Ecaterina, aș fi murit de frică.…