Atitudinea creştină faţă de lume trebuie să fie compătimitoare

Apostolul scrie: „Ştim […] că lumea zace sub puterea celui rău” (1 Ioan 5, 19). „Pentru…

Fiecare Împărtășanie este încă un pas spre veșnicie

O zi este chipul întregii vecinicii, chipul „zilei celei neînserate”. Limitați-vă gândurile la ziua de astăzi,…

Marea misiune a creștinilor e de a fi martori și mărturisitori ai sfințeniei și iertării.

La marea bucurie a apostolilor că duhurile se pleacă în numele Lui, Hristos le spune: „Nu…

Cât din ce avem îi dăm lui Dumnezeu?

Iată, Dumnezeu ne-a dat un loc de muncă, ne-a dat sănătatea cu care muncim, ne-a dat…

Rugăciunea te apropie de Dumnezeu

Rugăciunea face parte din viața spirituală a omului, dar aș vrea și aici să fac o…

Sănătatea trupească și sufletească

Suntem obișnuiți să cerem permanent de la Dumnezeu sănătate. Dar nimeni nu se întreabă ce este…

Deznadejdea – arma diavolului

„Cine va vrea să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine îşi va pierde sufletul pentru…

Invidia – este ulcerul sufletului

,,Nu este patimă mai grea și care să prindă mai repede sufletele oamenilor ca invidia, iar…

Când lăsăm pe Dumnezeu să hotărască în locul nostru, atunci şi viaţa noastră este în armonie, o viaţa împlinită şi binecuvântată

Era o familie care pornise de la puţine lucruri. Dar prin muncă cinstită a ajuns să-şi…

Dumnezeu poate face orice afară de un singur lucru: să ne mântuiască cu de-a sila

În tinerețea sa un teolog rus se întreba: „Dacă Dumnezeu este Atotputernic, ar putea face o…

Cuvânt de învățătură despre „Iubirea aproapelui”

Cât despre aproapele nostru, Dumnezeu ne-a lăsat următoarea poruncă care nu este greu de împlinit: „Câte…

Sfântul Siluan Athonitul: Nu oricine poate fi patriarh sau egumen sau conducător, dar pe fiecare cărare a vieții îl putem iubi pe Dumnezeu…

Libertatea și egalitatea în societate Sfântul Siluan Athonitul vorbește cu vocea Sfintei Tradiții: Domnul vrea să…

Să ne smerim întotdeauna şi atunci toţi ne vor fi apropiaţi!

Când stai de vorbă cu patima, îţi vorbeşte însuşi satana. Când îi consideri pe ceilalţi inferiori…

O pildă despre adevărata smerenie

Și oamenii sfinți au ispite de la cel rău. Dacă acum nu mai pot fi biruiți…

Biserica în sensul ei simbolic

Ceea ce ni se cere a împlini în Biserică, nu este greu; este cu neputinţă. Dar…

Rugăciunea fără atenţie şi trezvie este o pierdere de timp

Paza minţii este o condiţie a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastul, cu bogata experienţă din Sfântul Munte,…

„Despre monahi”- din scrierile sfântului Siluan Athonitul

„Lumea crede că monahii sunt un neam nefolositor. Dar oamenii n-au dreptate să gândească aşa. Ei…

De ce îngăduie Dumnezeu suferinţa ?

La întrebarea: “De ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepţi şi virtuoşi să sufere de boli grele?”,…

Starea desăvârșită a fericirii va fi rezervată cerului…

Chiar și în lumea viitoare, zice Sf. Irineu, Dumnezeu va învăța pururi și omul va deprinde…

Mitropolitul Bartolomeu Anania – Ce putem cere în rugăciune?

Cum ne putem da seama dacă ceea ce vrem să cerem în rugăciune este bun și…