Pastorala Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Vladimir la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14)

Preasfințiți arhipăstori ai Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova,
Preacuvioși şi Preacucernici slujitori ai altarului,
Iubiți monahi şi monahii,
Drept-măritori credincioși, iubitori ai păcii şi ai adevărului,

Sărbătoarea nașterii Pruncului Mântuitor aduce Bisericii şi lumii întregi bucurie de nedescris şi împlinirea făgăduinței împăcării omului cu Dumnezeu. Această sfântă şi mare bucurie care covârșește orice bucurie personală, era exclamată curat în veacul al IV-lea de către Sfântul Ierarh Grigorie Teologul: „Cerurile să se veselească şi pământul să se bucure pentru Cel din ceruri, care vine astăzi pe pământ! Hristos în trup, bucurați-vă cu cutremur şi cu veselie…”.

Venirea în lume a Domnului Iisus Hristos aduce pacea, liniștea şi iertarea, acestea toate fiind atât de râvnite de oamenii lui Dumnezeu, cei credincioși şi iubitori. Totodată, această întâlnire a oamenilor cu Dumnezeu-Cuvântul aici, pe pământ, zdrobește păcatul şi frica. Doar îngerul Domnului zice: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” (Luca 2, 10-11).

Împreună cu Biserica, toată suflarea se bucură astăzi să ia parte la Praznicul Întrupării Cuvântului: păstorii şi magii, pământul şi cerul, mulțimea îngerilor şi chiar necuvântătoarele.

Nașterea din neprihănita Fecioară a Pruncului dumnezeiesc, este o plinire a proorociilor: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naște Fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia 7, 14).

Fiul lui Dumnezeu se face Fiu al Fecioarei pentru a-l elibera pe om din moarte şi din putreziciunea păcatului, pentru a-i reda acestuia chipul lui Dumnezeu şi frumusețea primordială.

Nașterea Domnului şi Dumnezeului nostru înseamnă nașterea vieții, nașterea sfințeniei, nașterea noastră ca fii ai lui Dumnezeu, nașterea păcii şi a mântuirii.

Născându-se, Domnul Păcii ne-a adus şi ne dăruiește continuu pacea şi împăcarea, între oameni şi între popoare. Pacea, năzuință scumpă nu doar a creștinilor, ci şi a tuturor oamenilor, constituie una din marele vestiri ale Nașterii Domnului. Hristos nu a venit spre moarte, ci pentru a strivi moartea şi pentru a dărui viață oamenilor.

Hristos S-a născut pentru mântuirea noastră, adică pentru a ne oferi viața şi fericirea veșnică, în comuniune de iubire milostivă cu Dumnezeu şi sfinții Săi.

Cântarea îngerească ce a răsunat de-asupra peșterii nașterii vestește că venirea lui Hristos înseamnă pace şi dragoste între oameni, iar viața şi fericirea se cultivă în pace, nu în zâzanie şi război. De aceea, suntem chemați să cerem Domnului continuu: „Doamne, revarsă pacea Ta peste noi…” (Isaia 26, 12).

Iubiți frați şi surori întru Hristos,

​În acest an al bunătății Domnului, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă din Moldova a continuat îndeplinirea lucrării sale sfințitoare, catehetice, misionare, dar mai ales filantropice. Ca o mamă iubitoare de fii, Biserica se roagă pentru credincioșii din țară, dar şi pentru cei care sunt determinați să se afle departe de casă şi de Patrie. Nu au rămas în lipsa grijii Bisericii nici persoanele refugiate din ţara vecină, Ucraina, ele fiind primite, consiliate şi tratate cu multă dragoste frățească.

​La sfârșitul anului 2022, cu binecuvântarea şi bunăvoința lui Dumnezeu, împreună cu un grup de pelerini, constituit din ierarhi, preoți şi mireni, am vizitat Țara Sfântă, slujind Sfânta Liturghie la Mormântul Domnului, dar şi în Peștera Bethleemului. În aceste locuri sfinte, leagăn al creștinătății, ne-am rugat pentru Biserică, Țară şi neam.

Dragii mei fii şi fiice duhovnicești,

Copleșiți fiind de frumusețea şi însemnătatea evenimentului Nașterii Domnului, vă doresc din suflet ca „Pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păstreze inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus” (Filipeni 4, 7), de asemenea, îndemnându-vă să „Căutați pacea cu toți şi sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14).

Sărbători în pace şi binecuvântare!
La mulți ani!

Cu arhierești şi părintești binecuvântări,

† VLADIMIR
MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Nașterea Domnului,
Anul mântuirii 2022/2023,
or. Chișinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *