Desăvârșirea creștină constă în sfințenie, adică în eliberarea sufletului de sclavia păcatului

Este o luptă continuă, lăuntrică, pe care creștinii o duc pentru a atinge perfecțiunea creștină. Evanghelia conține pentru noi, creștinii, un ideal extrem de înalt, spre care noi nu putem decât să tindem constant, fără a putea fi vreodată capabili să îl atingem pe deplin în viața aceasta. Așadar, ni se deschide înainte un teren vast, chiar nelimitat, pentru a putea înainta, pentru a ne îmbunătăți, pentru a dezrădăcina răul din sufletul nostru și pentru a semăna virtutea.

Acest ideal extrem de înalt este descris de înseși cuvintele Mântuitorului. În învățătura despre nevoia creștinilor de a-și iubi nu numai aproapele și prietenii, ci chiar și dușmanii, Domnul conchide sfatul Său prin următoarele cuvinte: „Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel Ceresc desăvârșit este” (Matei 5, 48).

Sfânta Scriptură vorbește despre această desăvârșire în diverse locuri și în nenumărate chipuri. Care este esența acestei desăvârșiri creștine? În ce constă ea? Sfântul Apostol Petru explică acest lucru în epistola sa, folosind cuvintele Mântuitorului din Cartea Leviticului: „Vorbește la toată obștea fiilor lui Israel și le zi: Fiți sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt Sfânt” (Leviticul 19, 2).

În consecință, desăvârșirea creștină constă în sfințenie, adică în eliberarea sufletului de sclavia păcatului. Se înțelege de la sine că toată lumea, fără excepție – și nu numai monahii sau preoții –, este chemată să ia parte la această desăvârșire care constă în eliberarea de păcate. Hristos Mântuitorul, Care își dorește ca noi să ne sfințim, a venit pe lume, a murit, a înviat, S-a înălțat la Ceruri și a revărsat Duhul Sfânt peste toată lumea, nu numai peste preoți și monahi, așa cum insistă să creadă în mod greșit și absurd înțelepciunea laică. Toți oamenii sunt chemați la sfințire, toți oamenii sunt chemați la o luptă necontenită cu păcatul și toți sunt chemați la acest război nevăzut.

(Arhiepiscopul Averchie Taușev, Nevoința pentru virtute. Asceza într-o societate modernă secularizată, traducere de Lucian Filip, Editura Doxologia, Iași, 2016, pp. 149-150)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *