În Duminica Duminica dinaintea Naşterii Domnului PS Siluan al Orheiului a liturghisit la Mănăstirea Curchi

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Duminica dinaintea Nașterii Domnului este o pregătire către această mare sărbătoare, este o introducere în taina care o însoțește. Evanghelia descrie coborârea lui Hristos în lume, într-o linie genealogică clară (de trei ori 14 generații), într-o geografie bine conturată (Betleemul Iudeii, casa lui Iosif).

Evanghelistul Matei, care era un evreu şi a scris Evanghelia în limba aramaică pentru poporul său, a vrut să facă cunoscut acestora, după multe cercetări, că Iisus Hristos din Nazaretul Galileii, Care S-a născut în Betleem, ţinta tuturor profeţiile mesianice din vechime, Îşi trage obârşia din Avraam, din David şi din toţi cei pe care lista celor de trei ori câte 14 neamuri i-a pus înaintea lor ca mărturie a descendenţei lui Iisus Hristos din Avraam. Asta înseamnă că El poartă în Sine toată umanitatea, poartă în Sine toată populaţia acelor locuri, tot poporul ales, dar şi lumea întreagă. Căci în cadrul genealogiei am observat şi nume care erau din afara poporului Israel. Asta înseamnă că Hristos Îşi trage rădăcinile din lumea întreagă, pentru că El Însuşi a creat-o prin cuvântul Său.

Totodată, evanghelia de astăzi este atât de importantă, şi pentru faptul că ne arată că noi am putea fi dintre neamurile următoare lui Hristos, legaţi de Hristos.

„Duminica de astăzi descoperă ce a reușit îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, fără să nege libertatea omului, fără să-l înrobească. Dumnezeu a reușit să împlinească scopul istoriei umane, planul Sfintei Treimi. A venit ceasul și Dumnezeu a semănat, ca să răsară în noi viața cea nouă. Când noaptea a cuprins totul, a venit făptura cea nouă, în Hristos. Când liturghisim zicem: „Duhul Sfânt va veni peste noi și puterea Celui Preaînalt ne va umbri”. Duhul Sfânt a venit și puterea Celui Preaînalt a făcut cu putință ceea ce era cu neputință. A venit Hristos. A venit Hristos și aceia erau în iad în văile cele întuncate. Dacă cercetăm viața lor după trup, vom fi uimiți, dar vom fi și mângâiați. Vom fi uimiți, fiindcă erau plini de păcate. Vom fi mângâiați, fiindcă și noi suntem plini de păcate. Erau plini de căderi idolatre, de împietrire, de ucideri, de adultere, de uitarea lui Dumnezeu. Și totuși îi cinstim ca sfinți,” ne spune arhim. Emilianos Simonopetritul.

Cu Duminica dinaintea Nașterii Domnului, primim vestea cea bună, cea adevărată și sfântă, că Fiul lui Dumnezeu Cel ce se naște din veșnicie din Tatăl, se naște acum din Sfânta Fecioară Maria și se face om pentru noi, oamenii, pentru ca noi să ne facem fii ai lui Dumnezeu, după har. Fiul lui Dumnezeu se naște în timp, intrând în orizontul vremii și al vieții noastre pământești, pentru ca noi vrednici să ne facem de împărăția cea cerească și veșnică a lui Dum­nezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *