Duminica a XVIII-a după Rusalii. Despre ținerea poruncilor dumnezeiești pentru dobândirea și a bunurilor pământești

Sunt nenumărate locurile în Sfânta Scriptură care făgăduiesc plinitorilor poruncilor dumnezeiești în același timp răsplătiri cerești,…

Arhimandrit Siluan (Șalari): Prin cruce lepădăm şi omorâm păcatul, şi în locul păcatului sădim virtuţile

„Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar pentru noi cei ce ne mântuim,…

Duminica a XVI-a după Rusalii. Despre înmulţirea talanţilor

Parabola Mântuitorului din această duminică se adresează îndeosebi celor leneși și trândavi care nu se îngrijesc…

„Să iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi” (Matei 22, 39). Cuvânt la Duminica a XV-a după Cincizecime

În Evanghelie de azi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este…

Sfântul Ioan Botezătorul — ocrotitorul celor care se luptă pentru adevăr, pentru sfințenie, pentru demnitate umană și pentru mântuirea oamenilor

Iubiți frați și surori întru Hristos, Biserica noastră prăznuieşte pe cel dintâi model de viață călugărească,…

Pilda datornicului nemilostiv — Predică la Duminica a XI-a după Rusalii. Despre iertare și împăcare

„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7) Când auzim o asemenea istorie ne…

Duminica a 10-a după Rusalii – Vindecarea lunaticului

Vrednic de laude este tatăl de astăzi, pentru că nu a alergat la spitale omenești, ci…

Puțina credință este rădăcina tuturor relelor (Cuvânt la Duminica umblării pe mare și potolirii furtunii)

„… puțin credinciosule! De ce te-ai îndoit?” Mustrarea făcută lui Petru, pe care am auzit-o astăzi…

Cuvânt la înmulțirea celor cinci pâini cu care s-au hrănit cinci mii de bărbați

În această pericopă de astăzi vedem pe Însuși Domnul și Stăpânul Care umple cu bunuri masa…

„Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte!” (Luca 7,22)

Domnul nostru Iisus Hristos, prin trupul pe care l-a primit de la noi, de dragul nostru,…

Pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Minunea vindecării Slăbănogului din Capernaum

Evanghelia Duminicii a VI-a după Rusalii ne arată iertarea dumnezeiască (Mc. 2, 1-12). După ce au…

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – „cel mai mare dintre cei născuți din femei” (Mt 11,11; Lc 7;28)

„Iar tu, pruncule, profet al Celui-Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului ca…

Duminica a cincea după Rusalii a vindecării demonizatului din Gadara

Chiar dacă sunt multe cursele diavolului împotriva oamenilor, ajutorul lui Dumnezeu față de oameni este înzecit.…

Cateheză la Duminica a III-a după Pogorârea Sfântului Duh

„Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc nici nu torc. Şi vă spun…

„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!” – Cuvânt de învățătură la duminica a doua după Cincizecime

Împăratul și Doctorul preaînţelept, Domnul nostru Iisus Hristos, alege câţiva ucenici binevoitori şi încredinţează mâinii lor…

„Apa cea vie” este Harul Mântuitor — Cuvânt la Duminica a V-a după Paști

Învăţătura centrală a Sfintei Evanghelii din Duminica a V-a după Sfintele Paşti, numită şi Duminica Femeii…

Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata lumină a Învierii

,,Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa”…

Părintele Constantin Cristea — model de smerenie, jertfire de sine și desăvârșire

Recent după ani buni de căutare l-am redescoperit pe cel care a fost părintele Constantin Cristea…

Duminica întâi a Sfîntului şi Marelui Post ( a Ortodoxiei ) Despre cinstirea Sfintelor Icoane

Iubiţi credincioşi, A trecut prima săptămână a Postului Sfintelor Paști, şi ne aflăm astăzi în pragul…

Izgonirea lui Adam din Rai – consecință a lipsei de pocăință

Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți credincioși, Iată-ne ajunși cu toții la Porțile Postului Mare, adică în…