Duminica întâia din Postul Mare, a Ortodoxiei

În Duminica întâia a Postului Mare Sfânta noastră Biserică face prăznuirea biruinței Ortodoxiei împotriva ereticilor potrivnici.…

Duminica izgonirii lui Adam din Rai. Lăsatul secului de brânză

„Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă-ţi faptele cele dintâi”. (Apocalipsă 2,5)…

Predică la Duminica lasatului sec de carne (a Înfricoşatei Judecăţi)

Pericopa evanghelică de azi se deosebeşte cu totul de cele din alte Duminici, în sensul că…

Mitropolitul Bartolomeu Anania despre „Invidia celor de lîngă tine”

Voi începe nu cu un citat dintr-o carte, ci cu o amintire personală. Eram tânăr, și…

Acolo unde găzduiește Iisus toate se schimbă în bine – Cuvânt la Duminica lui Zaheu vameșul

„Pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute şi să-l mântuiască“ (Luca 19, 10) Nu…

Duminica a XXXVI-a după Rusalii — a Vindecării orbului din Ierihon

Dumnezeu este Soarele Dreptății, așa cum este scris, Cel Care le luminează pe toate cu razele…

Predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Nu a trecut bine strălucirea unui praznic, că iată, lumina altuia se arată. Abia am prăznuit…

Predică la Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos

„…Și sculându-se Iosif, a luat, noaptea, Pruncul și pe Mama Lui și a plecat în Egipt.”…

Cuvânt la Duminica dinaintea Nașterii lui Hristos

„Iosife, fiul lui David, nu te teme s’o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea…

Mulțumirea sau recunoștința adusă lui Dumnezeu

Dumnezeul nostru este Atotputernic și Atotdesăvîrșit și n-are nevoie de niciuna dintre mulțumirile și darurile omului…

ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania Tâlcuire la pericopa evanghelică „Vindecării femeii gârbove” la Duminica a XVII-a după Rusalii

Una din minunile simple, ca toate minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos, a avut loc într-o sinagogă…

Hristos – Samarineanul cel Milostiv

Mândria și înfumurarea sunt două mari piedici în calea virtuții, care-i fac și pe cei mici…

„Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 11, 20)”

Evanghelia Duminicii a XXIV-a după Rusalii, ne prezintă o scenă înfricoşătoare în care Domnul nostru Iisus…

Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Pomenirea Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir

Prin această pildă minunată, rânduită de către Sfânta Biserică a se citi în Duminica a XXIII-a…

Ieşit-a semănătorul să semene sămînţa Sa (Luca 8, 5)

Pilda Semănătorului din Evanghelia Duminicii a XXII-a după Rusalii cheamă pe toţi oamenii să facă roditor…

ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania: Ce este moartea? Predică la Evanghelia Învierii fiului văduvei din Nain

Predică rostită de către ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania la Evanghelia Învierii fiului văduvei din Nain (anul…

Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea faceţi-le şi voi lor…

În această scurtă pericopă evanghelică din duminica a XX-a după Rusalii, Domnul a cuprins orice virtute,…

Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Acoperă-ne cu cinstit acoperământul tău

Slăvitul Praznic al Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu descoperă ochilor minții noastre o priveliște nespus de…

Să iubim pe vrăjmaşii noştri, căci această poruncă îşi are temelia în dragostea de Dumnezeu şi de aproapele

Iar Eu zic vouă: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine…

Duminica a XVIII-a după Rusalii. Despre ținerea poruncilor dumnezeiești pentru dobândirea și a bunurilor pământești

Sunt nenumărate locurile în Sfânta Scriptură care făgăduiesc plinitorilor poruncilor dumnezeiești în același timp răsplătiri cerești,…