Marea şi pescarii de oameni. Predica la Duminica a II-a după Rusalii

“În vremea aceea Iisus umbla pe lângă Marea Galileei…” (Matei 4 ,18) Iubiţii mei, aţi auzit…

Semnul aleşilor lui Dumnezeu — Cuvânt de invăţătură in Duminica Tuturor Sfinţilor

„Deci, tot cela ce Mă va mărturisi pre Mine înaintea oamenilor, și Eu îl voi mărturisi…

Lunea Cincizecimii — Ziua Sfântului Duh

Astăzi Îl prăznuim pe Sfântul Duh. Dar ce cunoaștem despre El? Ieri, în Duminica Cincizecimii, am…

„Harul Mângâietorului – singura mângâiere adevărată a omului….”

Cum putem primi Duhul mângâierii spre a trăi, efectiv, o nouă viață? Duhul Sfânt îl cercetează…

Duminica a VII-a după Sfintele Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic)

Duminica a şaptea după Paşti, numită şi Duminica Sfinţilor Părinţi, care au participat la Sinodul I…

Cuvânt la Înălțarea Domnului

Am sărbătorit la Paşti trecerea firii noastre, prin Iisus Hristos, de la moarte la viaţă. În…

Predică la Înălţarea Domnului

Îndurarea necazurilor este mântuitoare, iar existenţa chinurilor veşnice ale iadului este reală. Când mama îndepărtează pruncul…

Predica Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica a VI-a după Paşti

Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni! (cf. Psalm 76:13,14).…

Trăirea evanghelică în viaţa Sfântului Ierarh Nicolae

Sfântul Ierarh Nicolae este unul dintre cei mai mari şi mai populari sfinţi ai Bisericii. Numit…

„Duh este Dumnezeu şi cel ce se închină Lui se cade să I se închine cu Duhul şi cu adevărul” (Ioan 4, 24)

Cuvintele pe care le-am aşezat în fruntea acestei predici au fost spuse de Mântuitorul Iisus Hristos,…

Predică la Vindecarea slăbănogului de la Vitezda

Astăzi, în a patra Duminică după Paşti, suntem îndemnaţi să cugetăm la vindecarea bărbatului paralitic. Pericopa…

Omilie la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Pe 23 aprilie, iubiţii mei creştini, Biserica noastră cinsteşte pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de…

Sfântul Teofan Zăvorâtul — O lecţie pentru toţi din partea Apostolului Toma

Această întâmplare ne înfăţişează numeroase şi mişcatoare laturi ziditoare. Mă voi opri asupra unei singure spuse,…

Predică la Învierea Domnului

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Şi ne aduce nouă toate veşnicele adevăruri: adevăruri despre om,…

Predică la Sfânta și Marea Joi

irele Hristos ne-a chemat la ospățul cel de taină al nunții Sale. De aceea în această…

Predică la Sfânta și Marea Marți

Sfânta și Marea Marți ne pregătește pentru intrarea în cămara Mântuitorului cu două parabole strict eshatologice…

Săptămâna Patimilor – când florile devin piroane

Pedagogia Săptămânii Patimilor se lucrează treptat, zilnic, prin întregul program liturgic al Bisericii. Deniile ne cheamă…

Predică la Duminica a VI-a din Post — Intrarea Domnului în Ierusalim (Sfântul Ioan Gură de Aur)

«Le-ai fi cunoscut şi tu în ziua aceasta, cele ce sunt către pacea ta” (Luca 19. 42).…

Sâmbăta lui Lazăr

Au trecut cele patruzeci de zile mult folositoare sufletului nostru şi ne aflăm acum în pragul…

Predica Sfântului Teofan Zăvorâtul la Duminica a cincea din Postul Mare, a Sfintei Maria Egipteanca

De ce a refuzat Domnul cererea Sfinţilor Apostoli Iacov şi Ioan şi a mamei lor? Doar…