„ÎPS Mitropolit Vladimir – model de demnitate, de credință mărturisită în Hristos Domnul și iubitor părinte duhovnicesc…” (PS Siluan al Orheiului)

„ÎPS Mitropolit Vladimir – model de demnitate, de credință mărturisită în Hristos Domnul și iubitor părinte duhovnicesc…” (PS Siluan al Orheiului)

Mеsаjul dе fеliсitаrе al PS Siluan de Orhei, adresat ÎPS Mitropolit Vladimir, сu prilеjul celebrării a 45 de ani de la hirotonia în treapta de diacon

Cu prilejul aniversării a 45 de ani de la hirotonia în treapta de diacon, astăzi ne îndreptăm gândurile și urările noastre de bine și recunoștință către ÎPS Părintele nostru Mitropolit Vladimir, puternicul și blândul nostru părinte duhovnicesc, cel care este un chip de prim plan în strădania Bisericii noastre de a-L sluji pe Hristos și, prin Hristos, pe poporul cel dreptcredincios din țara noastră Moldova.

Înaltpreasfinția Voastră,

În aceste momente deosebite, ne facem părtaşi bucuriei prilejuite și de celebrarea ocrotitorului ceresc al ÎPS Voastre – Sfântul Părinte Ierarh Nicolae.
Permiteți-ne să Vă adresăm cele mai sincere și cordiale felicitări, urându-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace și belșug de bucurii duhovnicești.

Fie ca înțelepciunea, puterea, râvna pentru cele sfinte și lumina credinței în Hristos ale Marelui Ierarh Nicolae, să Vă însoțească mereu în înalta slujire a Bisericii noastre, precum și în rodnica activitate pe care o desfășurați, iar Mântuitorul Hristos, să Vă acopere cu binecuvântarea și harul Său dumnezeiesc!

Întru mulți și binecuvântați ani, Înaltpreasfințite Stăpâne!

Cu fiască ascultare și smerenie,

SILUAN,
EPISCOP DE ORHEI,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE,
EGUMEN AL SFINTEI MÂNĂSTIRI CURCHI

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *