În Duminica a IV-a din Postul Mare, a Sfântului Ioan Scărarul, PS Siluan, Episcop de Orhei, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Curchi

În Duminica a IV-a din Postul Mare, cea închinată Sfântului Ioan Scărarul, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mijlocul oștii monahale a Mănăstirii Curchi.

Această Duminică este închinată Sfântului Ioan Scărarul, unuia din marii asceți din secolele VI-VII care, și prin scrierea sa, Scara Raiului, Scara, care începe cu virtutea credinței și se termină cu cea a dragostei. Deși adresată în special monahilor, această lucrare cuprinde învățături pentru fiecare credincios, pentru că scopul vieții noastre este același, omorârea patimilor și unirea cu Hristos.

„Scara” Sf. Ioan face legătura dintre pământ și cer, între punctul în care ne aflăm și destinația la care trebuie să ajungem. Nu e nici o îndoială, şi asta se observă din chiar începutul Scării, Sfântul Ioan scrie ca un monah pentru confraţii săi. Totuși, Scara Sfântului Ioan este potrivită și laicilor, nu doar monahilor.

Mitropolitul Kallistos Ware se întreabă retoric: „ Să nu fie Scara de nici un folos mirenilor? Cu siguranţă, nu. De fapt, ea a fost şi este citită cu cel mai mare profit de mulţimea creştinilor care au familii şi, oricare ar fi fost intenţia originară a autorului, beneficiul pe care l-au avut cititorii «din lume» ai Scării a fost unul enorm. Nu este nimic surprinzător în aceasta… Fiindcă atât monahii, cât şi cei căsătoriţi, toţi botezaţi în numele Sfintei Treimi, răspund la aceeaşi chemare a Evangheliei. Forma exterioară a răspunsului lor poate varia, dar drumul este, în esenţă, identic”.

Urmând pildei mari a vie­ţii Sfântului Ioan Scărarul, să ne lăsăm călăuziţi atât pentru perioada ce urmează a Postului Mare după cuvintele Sfân­tului Ioan Gură de Aur: „Vă rog pe toţi şi vă îndemn ca fiecare să cerceteze în conştiinţa sa cele câş­tigate prin post; dacă folosul e îm­belşugat, sporiţi‑vă încă sârgu­in­ţ­a; dacă, dimpotrivă, nimic nu s‑a adunat, timpul care rămâne să fie folosit întru acest negoţ. Cât va dura acest praznic (Postul Mare), să ne dăm mare osteneală, să nu intrăm cu mâinile goale, ca, îndurând osteneala postului, să nu pierdem răsplata…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *