Boboteaza la Mănăstirea Curchi

Sfinții Părinți și scriitori bisericești subliniază, in scrierile lor, că botezul Domnului în apa Iordanului, pe langă faptul ca a facut cunoscut tuturor pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Fiu adevărat al lui Dumnezeu-Tatal și odată cu El și pe celelalte persoane ale Sfintei Treimi, mai are și o referire deosebită față de întreaga creatie.

Ca atare, botezul lui Hristos este o revelare a tainei Sfintei Treimi, dar după învățatura Bisericii, el este o restabilire și o reânnoire a firii înconjurătoare omului. Acesta este rostul pentru care Hristos se botează in mijlocul firii, in apele Iordanului.

Botezându-Se pentru noi în apele Iordanului, Izvorul Vieții apare în centrul tuturor creaturilor. Revarsă prin firea Sa omenească îndumnezeită plinătatea Harului asupra fiilor lui Adam.