Târnosirea Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din orașul Orhei

Astăzi, în duminica a XXII-a după Cincizecime, 1 noiembrie 2015, clerul și mulțime de credincioși din orașul Orhei au participat la oficierea celei mai importante dintre ierurgiile Bisericii, târnosirea Bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului, Protopopiatul Orhei. Această duminică a reprezentat un fericit și binecuvântat eveniment duhovnicesc pentru comunitatea de credincioși care s-au atașat de atmosfera de rugăciune și evlavie cultivată în această Sfântă Biserică, sub păstorirea și îndrumarea duhovnicească a harnicului Părinte Prot. Mitr. Sebastian COTRUȚĂ. Acest eveniment a coincis cu împlinirea a zece ani de la sfințirea Bisericii Nașterea Maicii Domnului.

Cu acest prilej de bucurie, dis-de-dimineață, zeci de credincioși au venit în această frumoasă și însorită zi de toamnă să-l întâmpine cu multă dragoste pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit SILUAN (Șalari), Exarh al mănăstirilor din Moldova, Protopop de Orhei și Stareț al mănăstirii Curchi, care a săvârșit, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, Sfânta și dumnezeiasca Liturghie și slujba de târnosire a Bisericii înălțată în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria.

Alături de PC Părinte Protopop SILUAN (Șalari) a coliturghisit și Prot. Mitr. Sebastian COTRUȚĂ, parohul acestui sfânt locaș, și un numeros sobor preoțesc din cadrul Protopopiatului Orhei.

La final Sfintei Liturghii a fost oficiată o solemnă procesiune în jurul bisericii, în cadrul căreia, soborul preoțesc a oficiat un Te Deum de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale cele mari pe care Le-a arătat față de această comunitate de credincioși timp de acești 10 ani de la sfințirea Bisericii.

În cuvântul său pe care l-a adresat credincioșilor la sfârșitul slujbei, Părintele Protopop a făcut o scurtă exegeză la parabola semănătorului, care s-a citit în această duminică, după care i-a felicitat pe toți cu mărețul praznic, transmițând celor prezenți binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Vladimir. „Nădăjduim că această frumoasă Biserică, în care se vor oficia necontenit Dumnezeiasca Liturghie și Sfintele Taine sau sacramente ale iubirii eterne a lui Dumnezeu pentru oameni, va fi un loc și semn de binecuvântare asupra credincioșilor acestei comunități, asupra poporului nostru drept-slăvitor și asupra tuturor celor care vor intra în ea cu evlavie, căutându-L pe Hristos. Dăm slavă Bunului Dumnezeu și Îi mulțumim pentru această măreață lucrare sfântă, rugând-o și pe Preasfânta Sa Maică să ne păzească cu cinstitul Ei Acoperământ….  

Atât Prea Cucernicului Părinte Sebastian, cât și tuturor celor care s-au ostenit și au participat la realizarea tuturor lucrărilor în Biserică, de care ne bucurăm cu toții astăzi, Vă dorim pace, bucurie duhovnicească, sănătate și mulți ani binecuvântați!”, a susținut, între altele, Părintele Protopop, PC Părinte Arhimandrit Siluan.

De asemenea, Părintele Paroh, Prot. Mitr. Sebastian COTRUȚĂ, a mulțumit Blagocinului și întregii comunități pentru aportul, munca și jertfa adusă pentru zidirea și îngrijirea Sfintei Biserici.

Priveliștea încântătoare a acestui măreț eveniment a fost redată și de către zecile de credincioși care au venit din aproape întreg cuprinsul orașului Orhei, însoțiți de mari emoții, flori și bucurie, umplând întreaga curte a locașului sfânt și participând activ la dumnezeiasca slujbă.

În semn de preţuire şi apreciere pentru muncă depusă, ctitorii și binefăcătorii acestui locaș au primit diplome arhierești de vrednicie, pe care le-a înmânat Părintele Protopop Siluan din partea Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Vladimir. Printre aceștia a fost și preoteasa Eugenia, care a fost decorată cu Ordinul „Cuvioasa Parascheva”, gradul II.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frățească în curtea bisericii, care a fost organizată cu mare grijă de către gospodinele parohiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *