Slujire arhierească în Duminica a doua din post – a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, la Mănăstirea Curchi

„Celor care umblă întru întunericul păcatelor ai răsărit lumina, Hristoase, în vremea postului. Arată-ne noua și ziua cea vestită a patimii Tale, ca să strigăm Ție: Scoală-Te, Dumnezeule, miluiește-ne!” (Stihira Triodului, glasul 6)

Continuând a păși pe treptele Postului Mare în urcușul nostru duhovnicesc spre Înviere, astăzi Biserica noastră se află în duminica a doua din post – a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, după ce am cinstit cu toții Triumful Ortodoxiei în duminica ce a trecut.

Cu acest minunat prilej de desfătare duhovnicească și comuniune liturgică, în această însemnată zi, mulțime de credincioși s-au alăturat în rugăciune soborului preoțesc al Mănăstirii Curchi, cinstindu-l împreună pe Mitropolitul Tesalonicului, Sfântul Grigorie Palama (sec. XIV), fiind oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Ierarh Vasile cel Mare, în frunte cu Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Stareț al Mănăstirii Curchi.

În cuvântul predicatorial adresat cu această ocazie, PS Siluan a vorbit credincioșilor despre viața și învățătura Marelui Ierarh Grigorie Palama, dar și despre învățăturile morale ce reies din pilda evanghelică citită astăzi în cadrul Sfintei Liturghii: „Atât slăbănogul, din pilda pe care am ascultat-o cu toții, cât și cei care l-au adus în fața Mântuitorului, au avut credința că va primi vindecare. Despre această minune ne învață frumos Sfântul luminii necreate, pe care-l prăznuim în fiecare an în cea de-a doua duminică a Postului Mare, Părintele Ierarh Grigorie al Tesalonicului: „Slăbănogul a auzit cuvântul fiule și a fost înfiat de către Tatăl cel Ceresc și, lipindu-se de Dumnezeu, Cel fără de păcate, a devenit îndată și el lipsit de păcate, prin iertarea păcatelor; și ca să urmeze și primenirea trupului, el primește mai întâi sufletul mai înălțat decât păcatul, de la Cel ce cunoștea că, la început, sufletul său căzuse în capcanele păcatului și bolile trupului și moartea au urmat după dreapta judecata” (Sf. Grigorie Palama, Omilii la vindecarea slăbănogului, 9), a menționat Preasfinția Sa.

De asemenea, Episcopul de Orhei a îndemnat credincioșii să frecventeze Sfânta Biserica, Casa Domnului în care primim vindecare și alinare de toate bolile și neputințele noastre, având în toate răbdare și aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru toate: „Iubiți credincioși, păcatele sunt cauza celor mai cumplite boli! De aceea, și noi, păcătoși fiind, avem nevoie de vindecarea trupului și a sufletului. Pentru a primi aceasta trebuie să nu fim nepăsători față de Sfânta noastră Biserică și de lucrarea ei în lume. Pentru că Ea este „noul Capernaum”, care se tâlcuiește Casa Mângâierii…. ”.

„Să urmăm învățăturii sale și să-l imităm pe acest mare luminător al Ortodoxiei, dascăl al Bisericii, lucrător și apărător al neîncetatei rugăciuni ai lui Hristos, cel care a așezat lucrarea energiilor celor necreate ale dumnezeirii în firescul și plinătatea lor lucrătoare, și să ne împărtășim din plin de lucrarea acestora, care ni se împărtășește în chip minunat prin Sfintele Taine ale Bisericii, prin icoane și prin toate celelalte prin care energia cea necreată ni se împărtășește nouă tuturor spre îndumnezeire”, a încheiat Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei.

Serviciul divin a culminat cu împărtășirea clerului și a credincioșilor cu Sfintele Taine: Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *