Slujire arhierească de praznicul Nașterii Maicii Domnului, Hramul Sfintei Mănăstiri Curchi – Cetatea spirituală a Moldovei

În fiecare an, la data de 8/21 septembrie, când Biserica Ortodoxă prăznuiește sărbătoarea Naşterea Maicii Domnului, cea dintâi sărbătoare mare de la începutul anului bisericesc, Mănăstirea Curchi îmbracă straie de sărbătoare.

Astfel, și-n acest an, clerul și mulțime de credincioși din țară au participat la acest fericit și binecuvântat eveniment duhovnicesc pentru întreaga noastră Biserică Ortodoxă din Moldova, dar în primul rând pentru obștea Mănăstirii Curchi, și pentru mulțimea de credincioși care s-au atașat de atmosfera de rugăciune și evlavie cultivată în această oază duhovnicească și vatră a dreptei credințe strămoșești.

Bucuria sărbătorii a fost întregită de oficierea Sfintei Liturghii arhierești de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova – ÎPS Mitropolit Vladimir, alături de un sobor impresionant de episcopi, preoți și diaconi.

Dis-de-dimineață, în dangătul clopotelor mănăstirii, a avut loc întâmpinarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a ierarhilor și a oaspeților de onoare, fiind primiți tradițional cu pâine și sare.

În această zi a luminatului praznic, catedrala Nașterea Maicii Domnului – locașul central de închinare și rugăciune a Complexului Monahal Curchi, și unică bijuterie a Ortodoxiei din spațiul pruto-nistrean, s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Priveliștea încântătoare a acestui măreț eveniment duhovnicesc a fost redată și de către sutele de credincioși care au venit din localitățile învecinate mănăstirii, dar și din aproape întreg cuprinsul țării. Au venit, ca de fiecare dată, împreună cu păstorii lor, cu multă dragoste, în grădina Maicii Domnului din inima codrilor bătrâni ai Orheiului, umplând întreaga curte a mănăstirii, să se roage Maicii Domnului împreună cu arhierii Bisericii și preoții slujitori.

De asemenea, la slujba de Hram au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților centrale și locale, teologi, ctitori, persoane culturale și academice din țară.

Alături de ÎPS Mitropolit Vladimir au coliturghisit: Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi, stareți de mănăstiri, protopopi și un numeros sobor preoțesc din circumscripția Vicariatului de Orhei, cât și din cuprinsul Mitropoliei Moldovei.

La raportul Episcopului bisericilor din r-nul Orhei, mai mulți slujitori din cadrul Vicariatului au fost decorați de către  ÎPS Vladimir cu distincții bisericești pentru multiplele și deosebitele merite în păstorirea drept-măritorilor creștini pe calea mântuirii sufletului, îndemnând preoții să propovăduiască și în continuare cu râvnă, dedicație și cinste Cuvântul Evangheliei lui Hristos.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de soborul de arhierei, preoți și diaconi, a oficiat un Te Deum de mulțumire.

La final, Înaltpreasfințitul Vladimir a adresat tuturor un cuvânt de învățătură și binecuvântare, în care a arătat și accentuat importanța evenimentului Nașterii Maicii Domnului în planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii.

Întâistătătorul a pus în lumină însemnătatea naşterii Sfintei Fecioare Maria pentru viaţa creştină, evidenţiind modul în care se cuvine a găti primirea Mântuitorului în suflete: „Praznicul de astăzi ne învață să ne ridicăm la frumusețea divină și să privim frumusețea lumii, a creaturilor, ca urcușul firesc al zidirii spre Făcătorul a toate. Căci prin această unire a cerului cu pământului, realizată de Maica Domnului și adusă de ea în lume, ne înălțăm neîncetat cu ajutorul ei spre desăvârșire, spre asemănarea cu Dumnezeu, Care este adevărul șu frumusețea, izvorul vieții noastre. Sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, care înseamnă deopotrivă rânduială dumnezeiască și bucurie omenească, este un prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru obștea Sfintei Mănăstiri Curchi, care își cinstește Ocrotitoarea cerească, dar și pentru fiii ei duhovnicești, care prăznuiesc împreună această bucurie revărsată de Dumnezeu asupra lumii prin Nașterea Sfintei Fecioare Maria”.

Totodată, Întâistătătorul i-a felicitat pe toți cei prezenți cu măreața sărbătoare, binecuvântând pe fiecare în dar cu câte o iconiță a praznicului de astăzi, drept amintire din partea Mitropolitului, felicitându-l totodată pe Egumenul Mănăstirii, PS Siluan, și pe toți cei prezenți cu măreața sărbătoare a Hramului Sfintei Mănăstiri.

La finalul programului sărbătorii, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi a rostit un scurt cuvânt în care a mulțumit tuturor celor prezenți, începând de la ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova, în frunte cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, oaspeților, ctitorilor așezământului monahal,  pentru prezența rugătoare, pentru susținere și comuniune euharistică.

De asemenea, Preasfinția Sa a adresat mulțumiri și oaspeților de seamă, clericilor, precum și tuturor pelerinilor, care formează împreună poporul lui Dumnezeu – care au arătat astăzi dragoste față de Maica Domnului în ziua prăznuirii Ei și păstrează împreună cu clerul Bisericii mereu vie credința noastră ortodoxă strămoșească, dragostea și responsabilitatea față de tezaurul spiritualității și culturii creștine.

Sărbătoarea a fost înfrumusețată și de prezența uluitoare a corului model „Semănătorii”, din satul Biești, r-nul Orhei, condus de dl Ștefan Caranfil, care a susținut după Rugăciunea Domnească un buchet de cântări religioase.

Sărbătoarea Hramului s-a încheiat cu o agapă frățească, oferită pelerinilor cu multă dragoste de obștea mănăstirii.

Slujba divină a fost înfrumusețată de minunatele și sublimele cântări interpretate de către corul mănăstirii, condus de dl Dumitru Buga.

Slujba a fost transmisă în direct la postul național Radio Moldova.

 Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

 Sectorul Sinodal Mănăstiri și Viață Monahală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *