Sfânta Liturghie în Duminica a XIII-a după Rusalii

,,Iar pe noi toţi, care ne împărtăşim dintr-o pâine şi dintr-un potir, să ne uneşti unul cu altul prin împărtăşirea aceluiaşi Sfânt Duh”

PC Părinte Arhim. Siluan (Șalari), Starețul Sfintei Mănăstiri Curchi, a oficiat în Duminica a XIII-a după Cincizecime și a cinstirii Sfinților Părinți ai Proorocului Ioan Botezătorul, Drepții Zaharia și Elisabeta, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” a mănăstirii Curchi, în fruntea soborului de slujitori ai acestui așezământ şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Stareț a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit credincioșilor pilda de astăzi.

Liturghia cuvântului, prima parte a Sfintei Liturghii, încununată cu predica Părintelui Arhimandrit Siluan, a culminat și s-a împlinit în Liturghia euharistică. Dacă în prima parte a Liturghiei credincioșii s-au împărtășit cu cuvântul; în partea a doua s-au împărtășit cu însuşi Trupul şi Sângele lui Hristos, ca anticipare a împărtăşirii depline de El în Împărăţia viitoare a lui Dumnezeu, aşa cum ne rugăm după împărtăşirea cu Sfintele Taine: ,,O, Paştile cele mari şi preasfinte, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale”.

Credincioşii se împărtăşesc împreună cu Trupul şi Sângele Domnului pentru sporirea unităţii şi comuniunii lor cu Hristos şi întreolaltă. Căci numai așa, cei ce se împărtăşesc împreună se află deja în unitatea şi comuniunea credinţei. De aceea, înainte de anaforaua liturgică, toţi credincioşii spun prin vocea preotului: «Să ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim» şi apoi rostesc împreună Simbolul credinţei (Crezul).

La sfârşitul Liturghiei, PC Părinte Stareț, Arhim. Siluan (Șalari), a mulțumit credincioșilor pentru prezență și participare activă la Sfânta Euharistie, adresându-le totodată invitația de a participa miercuri, 21 septembrie 2016, la Sărbătoarea Praznicului Nașterii Maicii Domnului, care este și hramul sfintei mănăstiri Curchi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *