PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit în Duminica a IX-a după Cincizecime la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

În Duminica a IX-a după Cincizecime cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău.  Preasfinței Sale i-a coliturghisit soborul de slujitori ai Catedralei.

Pericopa evanghelică din această duminică (Matei 14, 22-34), intitulată Umblarea pe mare – Potolirea furtunii, este o continuare firească a celei de duminica trecută, în care sunt istorisite minunea înmulțirii pâinilor și hrănirea în pustie, cu doar cinci pâini și doi pești, a unui număr de peste cinci mii de oameni.

Deși textul pericopei este foarte simplu și limpede, există câteva lucruri care trebuie subliniate. Îna­inte de toate, avem aici două minuni săvârșite de către Mântuitorul, și anume, mersul pe apă și potolirea furtunii. Amândouă sunt minuni fiindcă depășesc legile firești, lucrând împotriva legilor naturale. Petru a mers pe mare ca și Mântuitorul, nu prin capacitatea sa naturală, ci tocmai prin puterea Mântuitorului care făcea posibil acest lucru. Când el s-a îndoit, a și început să se scufunde, fiind lipsit de forța care-l susținuse până atunci; revenise doar la propriile-i puteri. La strigătul lui după ajutor, îl salvează tot Mântuitorul, întinzându-i mâna Sa.

„Aşa şi omul, când merge pe calea credinţei în Hristos cu ajutorul lui Dumnezeu, la început îşi păstrează trezvia sub influenţa luminării dumnezeieşti şi merge ferm, cu nădejde. Necazurile şi încercările vieţii nu-l pot doborî, nu-l pot influenţa, nu îi clatină inima. Dar, când îşi desparte privirile minţii, gândurile şi simţămintele lui de Hristos, de ajutorul Lui dumnezeiesc şi le îndreaptă spre valurile clocotitoare ale mării vieţii, spre necazuri şi ispite, atunci începe să slăbească şi nu poate să nu se clatine în credinţă. Chiar dacă se dezlănţuie marea, chiar dacă se ridică necazurile din toate părţile, nu le da nici o atenţie, priveşte spre Hristos, adu-ţi aminte că Domnul este aproape,” ne spune Sfântul Nicon de la Optina.

Să ne liniștim așadar sufletele în fața furtunii lumii acesteia, ascultând și înțelegând printre valuri cuvintele Domnului: În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți! Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *