Mesaj de felicitare adresat Prot. Mitr. Vetcislav Cazacu, Prorectorul ATOM, cu ocazia zile de naștere

Preacucernice Părinte VETCISLAV,

În acestă zi deosebită, ne facem părtaşi bucuriei, cu prilejul împlinirii a 46 ani de viaţă.

Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea încredinţată.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea responsabilă şi jertfelnică pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Sfinției Voastre dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Hristos Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască şi în continuarea anilor vieţii aceeaşi râvnă plină de evlavie întru promovarea valorilor sfinte şi mântuitoare.

Ne rugăm Domnului Hristos, care este începutul Mântuirii noastre, să se reverse totdeauna cu prisosinţă asupra Sfinţiei Voastre păzindu-Vă în lumina Celui Preaînalt întru mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi ani!

Cu dragoste frăţească întru Hristos,

Arhimandritul SILUAN (Șalari),

Starețul Sfintei Mănăstiri Curchi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *