Liturghie arhierească de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil la Mănăstirea Curchi

De Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi, înconjurat de preoții slujitori ai așezământului monahal.

Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi tot soborul cetelor sfinţilor îngeri, în fruntea cărora se află cei doi arhangheli ai luminii dumnezeieşti, apărători ai credinţei şi vestitori ai voii lui Dumnezeu, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, denumiţi în popor şi „Voievozi”. În paginile Sfintei Scripturi sunt consemnate numeroase evenimente la care Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil au participat în mod direct şi, pe baza lor, Biserica i-a cinstit în mod special, mărturisind credinţa în sfinţii îngeri şi în ajutorul lor.

După cuvântul lui Grigorie Palama şi a cărţilor noastre de slujbă, sfinții îngeri reprezintă a doua lumină, sclipire a luminii veşnice a dumnezeirii. Relația dintre sfinții îngeri și oameni este strânsă prin faptul că au fost aduși la existență ca ființe libere din iubirea nemărginită a Creatorului. Puterile cerești dovedesc dragoste și apropiere deosebite pentru oameni, după Cuvântul Domnului Iisus Hristos: „Zic vouă: Că aşa şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă; Zic vouă, aşa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte” (Luca 15, 7 și 10). Cuvintele Domnului evidențiază că îngerii sunt interesați direct de mântuirea neamului omenesc și că în rândul lor este bucurie atunci când un om se pocăiește, își schimbă felul de a gândi și de a se comporta. Pe calea aceasta de întoarcere la Dumnezeu, îngerii îi ajută și îi ocrotesc pe oameni

Din activitatea sfinților îngeri vedem că ei au o dublă metodologie pentru om, de ocrotitori și apărători, dar și de lucrători la îndeplinirea planului lui Dumnezeu cu privire la om și creație.

Sfinții îngeri sunt atrași de om prin curăție, ascultare, smerenie, virtuți prin care omul se aseamănă cu ocrotitorul său nevăzut. De asemenea, îngerii sunt, din această perspectivă, prototipuri pentru om, dar nu în sensul în care acesta este sfătuit să nege viața sa materială, ci în sensul în care o poate pune pe aceasta în ascultarea și slujirea lui Dumnezeu și a semenilor, așa cum fac îngerii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *