„ÎPS Mitropolit Vladimir – model de demnitate, de credință mărturisită în Hristos Domnul și iubitor Părinte duhovnicesc…” – PS Siluan al Orheiului

„Episcopul este chemat să fie drept „lampa Bisericii” noastre, care este în lume pentru a fi „lumina lumii” și sacramentul Împărăției lui Dumnezeu” (Matei 5, 14-15; Ioan 1, 9).

Slujirea arhierească reprezintă misiunea înaltă a Sfintei noastre Biserici Apostolice prin care se continuă și permanentizează misiunea Domnului Hristos în lume.

Acum 30 de ani în urmă, ați ascultat chemarea Bisericii și v-ați asemănat întru toate Arhiereului cel Mare și Modelului Desăvârșit de slujire și propovăduire pentru noi – Domnul Iisus Hristos, lucru vădit atât în slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar al ÎPS Voastre, și care s-a concretizat pe parcursul acestor 30 de ani de slujire și păstorire într-o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară pe care ați realizat-o, slujind cu totală dăruire Bisericii lui Hristos și bine-credinciosului Ei popor încredințat spre păstorire și învățând necontenit prin cuvânt și prin propria viață mărturisitoare.

Puternicul și blândul nostru părinte duhovnicesc, ÎPS Mitropolit Vladimir, chip de prim plan în strădania Bisericii noastre de 3 decenii încoace, înzestrat cu cele mai alese valori spirituale, a fost ales de Bunul Dumnezeu să fie la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova în vremuri de restriște și încercare pentru poporul nostru. În ciuda tuturor încercărilor și provocărilor timpului, ÎPS Voastră, prin faptele nobile săvârșite cu multă înțelepciune și îngăduință, ați reușit să deveniți un Apostol al zilelor noastre, căci asemenea Sfântului Mare Kneaz Vladimir, cel numit „Întocmai cu Apostolii și Luminătorul Rusiei”, ocrotitorul celest al ÎPS Voastre, căutând credința cea drept-măritoare și mărgăritarul cel bun, ați realizat în acești frumoși 30 de ani de păstorire a Bisericii Ortodoxe din Moldova o adevărată luminare a pământului Moldovei.

Pe parcursul acestor ani, în care ați avut grijă de turma lui Hristos și ați vegheat cu timp și fără timp la cârma acesteia, V-am cunoscut personal drept un model de demnitate, de credință mărturisită în Hristos Domnul și nu în ultimul rând, un iubitor Părinte duhovnicesc, totdeauna îmbogățindu-mă din dragostea Dumneavoastră și din evlavia curată și pilduitoare pe care o arătați tuturor.

Activitatea pastoral-misionară impresionantă, jertfelnicia părintească şi devotamentul Înaltpreasfinției Voastre vorbesc de faptul că sunteți un om trimis de Dumnezeu și o personalitate puternică care știe să se jertfească pentru binele și fericirea celor din jur, fiind „precum o lumânare” care se topeşte pentru a răspândi lumină, căldură și speranță în sufletele multor credincioși și fii duhovnicești, ce V-au fost încredințați de Sfânta noastră Biserică spre păstorire.

Rămâneți a fi o pildă demnă de urmat atât pentru clerul Bisericii, cât și pentru credincioșii Ei, întrucât avem în persoana ÎPS voastre un monah, un părinte și un ierarh al Bisericii devotat, cu un caracter aparte și o inimă sensibilă și jertfelnică, care suferă și se roagă pentru nedreptățile lumii acesteia.

Vă sunt recunoscător pentru încrederea acordată în a-mi oferi toate ascultările și slujirile bisericești de care m-am învrednicit de-a lungul anilor, ca și conducător şi organ al unităţii Sfintelor noastre mănăstiri, păstor şi părinte sufletesc al Bisericilor din Vicariatul de Orhei, dar și în calitate de arhiereu vicar al Sfintei și de Dumnezeu păzitei noastre Mitropolii, pentru care Îl rog pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne de-a putere să ducem cu destoinicie această înfricoșătoare slujire a Bisericii, făcându-ne vase alese ale Sfântului Duh și să ne înzestreze cu înțelepciunea cea de sus, despre care frumos spune Apostolul Iacob că „este mai întâi curată, apoi paşnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, nepărtinitoare, nefăţarnică” (Iacob 3, 17).

Vă doresc să fiți și în continuarea anilor același părinte și ierarh cu frică de Dumnezeu, stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, fără de prihană, iconom al lui Dumnezeu și vrednic urmaș al Celui dintâi trimis, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos „pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume” (Ioan 10, 36), persoană de atitudine cu inițiativă și dinamism care, căutând credința cea drept-măritoare și mărgăritarul cel bun, așa cum ați demonstrat în mod deosebit în acești 30 de ani de păstorire, perioadă ce constituie un reper cert pentru dezvoltarea vieții bisericești, culturale și sociale contemporane din țara noastră.

Să fim una cu Hristos prin iubire și în iubire, și cu dragostea lui Hristos, pe care nimic nu a putut să o distrugă mai bine de două mii de ani, să vestim în această lume plină de tristețe mesajul bucuriei Evangheliei Mântuitorului nostru, iar Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne binecuvânteze din abundență misiunea noastră sfântă și să devenim vrednici, în ziua aceea, să auzim cuvintele, „intră în bucuria Domnului tău, fiind vrednic să te sălășluiești în Altarul cel Ceresc”.

La acest frumos popas aniversar, Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11), „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) și Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască sănătate și putere deplină pentru slujire, păstrând și în continuare aceeași dragoste și râvnă sfântă pentru zidirea Bisericii lui Hristos,

Întru mulți şi binecuvântați ani!

 

Cu smerenie și aleasă prețuire,

Episcop Siluan de Orhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *