În Duminica femeii cananeence PS Siluan ai Oreheiului și PS Filaret de Căpriana au oficiat Sfânta Liturghie unită cu Taina Sfintei Cununii în parohia „Sfânta Treime” din s.Micleuşeni, r. Străşeni

În Duminica femeii cananeence, 11 februarie 2024, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, episcopii vicari, Preasfințitul Siluan al Orheiului și Preasfințitul Filaret de Căpriana au săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Treime” din s.Micleuşeni, r. Străşeni, preot paroh – prot. Ioan Aga.

Au coliturghisit, prot. mitr. Victor Mihalachi, secretarul protopopiatului Strășeni, prot. mitr. Iulian Rață, protopop de Orhei, prot. mitr. Ioan Aga, parohul bisericii gazdă și un sobor de preoți și diaconi.

Sfânta Evanghelie a acestei duminici relatează lucrarea minunată săvârşită de Domnul nostru Iisus Hristos, care a vindecat pe fiica unei femei cananeence din părţile Tirului şi ale Sidonului. Această minune se înfăptuieşte prin întâlnirea dintre puterea vindecătoare a Mântuitorului Hristos şi credinţa femeii canaanence. Pericopa evanghelică ne prezintă adresarea aceastei fei către Mântuitorul Hristos și rugămintea de a-i vindeca fiica care era „rău chinuită de un demon” (Mt.15, 22). Răspunsurile negative ale Domnului la cerinţa ei stăruitoare, ba chiar la „strigătul” femeii, au sensul evident de a scoate în evidenţă credinţa neclintită a acestei reprezentante a neamurilor păgâne. Fără această perspectivă, purtarea Mântuitorului ni s-ar părea neobişnuită. El, care a miluit atâţia neputincioşi, orbi sau şchiopi, respinge strigătul acestei femei, care-L mărturiseşte ca Fiul lui David, adică Îl mărturiseşte pe Iisus ca fiind Mesia, Unsul şi Trimisul lui Dumnezeu spre mântuirea lumii. Femeia, însă, nu deznădăjduieşte şi nici nu pleacă, ci continuă să se roage, să stăruie mai mult.

„Să urmăm şi noi aşadar rugăciunii şi credinţei celei tari a femeii canaanence, să nu dăm înapoi nici o clipă. Să avem credinţă stăruitoare, necontenit străduindu-ne să nu lăsăm focul credinţei să se răcească. Să înălţăm cu stăruinţă rugăciune la Dumnezeu, pentru noi înşine, pentru întreaga Biserică şi pentru tot neamul omenesc. Iar credinţa – numai credinţa – va întări sufletele noas­tre şi va scoate de la noi toată frica şi toată îndoiala; rugăciunea ne va limpezi sufletele şi ne va umplea de bucurie, de gânduri bune şi de iubire,” ne îndeamnă Sfântul Nicolae Velimirovici.

Prin rugăciunile cananeencei „Doamne miluiește!” și „Doamne ajută!” cerem Bunului Dumnezeu să ne miluiască și să ne ajute pe drumul spre mântuire din timpul acestei vieți trecătoare în care ne pregătim pentru viața veșnică din Împărăția cerurilor.

În cadrul Sfântei Liturghii a fost oficiată Taina Sfintei Cununii aspra tinerilor Vadim și Liuba Trofim, fiica părintelui Ioan Aga.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *