Sfinții Trei Ierarhi, mari apărători ai dreptei credințe, prăznuiţi la Mănăstirea Curchi

„Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile ­cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împreună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur; toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; ­că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi”. 

În ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, înconjurat de un sobor de slujitori, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Biserica Ortodoxă îi cinstește în chip deosebit pe marii ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, străluciți păstori de suflete, dar și modele pentru slujitorii Bisericii. Nu doar o singură sărbătoare, cum este cea de la 30 ianuarie/12 februarie, ci și altele din cursul anului ne arată dragostea și evlavia dintotdeauna a credincioșilor care i-au cinstit, după cum se cuvenea, pe acești prieteni bineplăcuți lui Dumnezeu. Ei s-au făcut toate pentru toți. Iar Dumnezeu i-a dăruit cu harisme cerești, cu daruri mai presus decât toate bogățiile pământești. Aceștia sunt rugătorii noștri, ai tuturor, la Tronul Ceresc.

Cei Trei Sfinți Ierarhi au în comun iubirea lor către Prea­sfânta Treime și lupta lor de a apăra dreapta credință. De aceea, Biserica îi cinstește prin imnuri ca acesta: „Pe sfinţii propovăduitori şi dumnezeieşti vestitori, pe căpetenia învăţătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea şi odihna bunătăţilor Tale. Că ai primit ostenelile acelora şi moartea mai vârtos decât arderile de tot; Cel Ce Însuţi preamăreşti pe sfinţii Tăi” (Condacul Sfinților Trei Ierarhi). Iar despre lucrarea Duhului Sfânt în viața lor, Biserica măr­turisește prin cuvinte ca acestea: „Duhul lui Dumnezeu a umplut pe Sfântul Vasile de ştiinţă; din limbile cele de foc Sfântul Grigorie a avut una şi foc de cuvinte înalte a suflat; iar gura lui Hristos în Sfântul Ioan a grăit”.

Sfinții Trei Ierarhi se aseamănă în multe, se și disting unul de altul prin darurile și virtuțile pe care fiecare le-a avut. Dar ceea ce-i unește sunt credința dreaptă pe care au avut-o și au mărturisit-o cu înaltă competență și angajarea totală în exercitarea responsa­bilităților sacerdotale și de arhipăstori. Din acest punct de vedere s-au asemănat perfect unul cu altul și s-au întâlnit în sfințenia de care s-au învrednicit și în care au rămas contemporani, între ei și cu toți sfinții Bisericii, de dinaintea lor și de după trecerea lor prin istorie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *