În Duminica a VI-a după Cincizecime PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

În Duminica a VI-a după Cincizecime, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău. Preasfinței Sale i-a coliturghisit soborul de slujitori ai Catedralei.

Textul vindecării slăbănogului din Capernaum de către Domnul Hristos ne scoate în evidență mai mult decât o minune. Ni-L arată pe Acela Care dă harul iertării păcatelor celor care se apropie cu credință de El. Iertarea poate fi dăruită numai de Mântuitorul Hristos prin Biserica pe care El a întemeiat-o și al cărei Cap este. Dacă un om a greşit o dată sau de mai multe ori, dar pune început bun, Biserica îi oferă iertarea prin harul Preasfântului Duh şi prin lucrarea slujitorilor ei, întrucât Mântuitorul, îndată după Învierea Lui, a oferit acest dar ucenicilor: „Luaţi Duh Sfânt. Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (Ioan 20, 22-23).

Omul bolnav din Evanghelie n-ar fi putut ajunge singur în faţa Mântuitorului; el a fost adus de patru oameni. Cine erau aceștia nu ştim! Erau fraţi, rudenii, prieteni, vecini ori oameni sensibili la suferinţa lui, care au lăsat treburile lor, grijile de fiecare zi şi l-au dus pe paralitic îna­in­tea Mântuitorului cu dorinţa de a-l vindeca şi de a-i alina suferinţa?

Cineva spunea că fiecare dintre noi trebuie să fie fericit dacă are patru prieteni adevăraţi în viaţă, după numărul celor care l-au adus înaintea Mântuitorului pe neputinciosul din Capernaum. Deși considerăm că avem mulți prieteni pe care i-am întâlnit în anumite împrejurări, prietenii adevăraţi sunt rari şi pentru aceasta sunt foarte preţioşi. S-a şi spus că prietenii sunt mai presus decât rudeniile de sânge care, moştenite, uneori te onorează, alteori nu, dar prietenii constituie cu adevărat dar de la Dumnezeu.

Sfinții Părinți ne recomandă să avem prieteni care se roagă mai mult decât noi, și mai virtuoși pentru a învăţa de la dânşii. Prietenii trebuie să fie mai buni ca nu cumva să te tragă în jos, ci să te ajute să urci. Prietenul adevărat este foarte rar întâlnit. Dumnezeu lucrează prin oameni aleşi care pot săvârși fapte asemenea celor patru prieteni devotați din Evanghelie.

Rugăciunea pe care o înălțăm cu toată inima poate să ne aducă iertarea și darul pe care slăbănogul le-a primit de la Mântuitorul: „Iertate îţi sunt păcatele”. Atitudinea noastră de recunoştinţă, de urmare a Mântuitorului, aduce negrăita Sa milostivire și iubire faţă de omul aflat în suferinţă și păcate.

Orice gest sau minune făcută de Mântuitorul Hristos pe acest pământ încearcă să ne învețe ceva. „Încearcă” pentru sunt mulți dintre noi și în ziua de astăzi se îndoiesc de învățătura Lui. Iar aceasta vindecare are ca scop „să știți că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele” și păcatul este pricina suferinței.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *