Duminica a II-a din Postul Mare – închinată de Biserică Sfântului Ierarh Grigorie Palama

Duminica a doua a Sfântului și Marelui Post se numește și Duminica Sfântului Grigorie Palama, încă din anul 1368, cînd a fost canonizat Sfântul Ierarh.

Sfântul Grigorie Palama, a fost unul din cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe. El învăța pe toți adevărul că sfinții mult-rugători și smeriți, când Dumnezeu voiește, pot vedea încă din viața aceasta pămîntească slava sau lumina Împărăției cerurilor, care este lumina necreată și veșnică.

Această lumină s-a arătat Sfinților Apostoli Petru, Iacov și Ioan la Schimbarea la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Muntele Tabor (Matei 17, 1-9; Marcu 9, 1-9; Luca 9, 27-36), ea fiind harul Preasfintei Treimi împărtășit îngerilor și sfinților, ca lumină, pace și bucurie.

Învățătura Sfântului Grigorie Palama bazată pe Sfânta Scriptură, pe scrierile și experiența Sfinților Bisericii este o notă specifică Ortodoxiei, apărată puternic de curentul isihast din secolul al XIV-lea împotriva teologiei raționaliste și reducționiste scolastice.

În această Duminică, Arhimandritul SILUAN, starețul mănăstirii Curchi a oficiat Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un ales sobor.

Părintele Stareț a rostit un cuvînt de învățătură în care a îndemnat credincioșii, pelerinii și închinătorii la trăirea intensă a dreptei credințe, la curățirea sufletului prin post rugăciune fierbinte și milostenie, ca, avându-l rugător, îndrumător și mijlocitor pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama.

Totodată, Părintele Stareț,  a vorbit şi despre complexitatea teologică a învăţăturii Sfântului Grigorie Palama.

Duminica Sfântului Grigorie Palama, a II-a din Postul Păresimilor, ne cheamă să ne luminăm prin rugăciune, prin post, prin fapte bune, prin citirea Sfintei Scripturi, prin citirea vieților sfinților, prin citirea scrierilor sfinte și prin toată fapta cea bună, a încheiat Preacuvioșia Sa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *