Cinstirea Sfinților Trei Ierarhi la Mănăstirea Curchi

În ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, înconjurat de un sobor de slujitori, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Sfinții Trei Ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur au fost oameni universali, care ar fi putut străluci în orice domeniu de activitate, însă ei au ales să slujească lui Hristos Domnul Vieții. De aceea, în ziua sărbătoririi lor comune, Biserica îi cinstește prin cuvinte ca acestea: „Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile ­cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împreună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur; toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; ­că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi”.

Cei Trei Sfinți Ierarhi au în comun iubirea lor către Prea­sfânta Treime și lupta lor de a apăra dreapta credință. De aceea, Biserica îi cinstește prin imnuri ca acesta: „Pe sfinţii propovăduitori şi dumnezeieşti vestitori, pe căpetenia învăţătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea şi odihna bunătăţilor Tale. Că ai primit ostenelile acelora şi moartea mai vârtos decât arderile de tot; Cel Ce Însuţi preamăreşti pe sfinţii Tăi” (Condacul Sfinților Trei Ierarhi). Iar despre lucrarea Duhului Sfânt în viața lor, Biserica măr­turisește prin cuvinte ca acestea: „Duhul lui Dumnezeu a umplut pe Sfântul Vasile de ştiinţă; din limbile cele de foc Sfântul Grigorie a avut una şi foc de cuvinte înalte a suflat; iar gura lui Hristos în Sfântul Ioan a grăit”.

Pentru noi, cei de astăzi, Sfinții Trei Ierarhi sunt făclii de lumină care ne luminează drumul credinței către mântuire. Iar când citim viețile lor, mărturisim alături de psalmist că „minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi”, iar alături de imnograful inspirat ne rugăm: „Ca aceia ce ați fost la obicei întocmai cu Apostolii și lumii învățători, rugați-vă Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *