Cere cu nădejde și vei primi darul de la Dumnezeu

Părinte, gândurile ce pondere au într-o vindecare?

– Mare! Mare, mare! Adică numai convingerea: „Cine crede, dacă crezi acestea…”. Ştiţi ce a spus Mântuitorul: „Cine crede cu putere, orice va crede se va întâmpla”.

– Cum se poate dobândi această credinţă? Există ca dar de la Dumnezeu sau se poate creşte în această credinţă?

– Nu, e dar, dar Dumnezeu nu-ţi dă în dar dacă nu ceri. Deci, insistenţa cu care ceri şi încrederea pe care o ai, nădejdea pe care o ai că Dumnezeu îţi va împlini, aceea te ajută. Dar să nu aştepţi să-ţi dea Dumnezeu fără să baţi şi fără să ceri ce ai zisRugăciunea trebuie făcută permanent.

Părintele Adrian FăgeţeanuViaţa mea. Mărturia mea, Interviuri de Andrei Dârlău, volum coordonat de Ciprian Voicilă, Editura Areopag, București, 2011, p. 70

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *