Dumnezeu nu judecă de două ori

Părintele Siluan l-a întrebat pe Igumen (Arhimandritul Misail, bărbat duhovnicesc, către care binevoia şi pe care…

„Iată de ce nu este viață adevărată între creștinii ortodocși!”

Sfântul Ioan de Kronstadt și spiritualitatea liturgică Într-una din omiliile sale, Sfântul Ioan de Kronstadt le…

„Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care-mi robește sufletul”. Valeriu Gafencu și experiența lui Dumnezeu

Între durerile grele pe care le suporta, Valeriu Gafencu, supranumit „sfântul închisorilor”[1], le vorbea celor din…

„Adevărata smerenie conţine toate celelalte virtuţi”

Smerenia reprezintă starea de umilinţă, de modestie în comportament şi activitate, stare opusă mândriei. Smerenia este…

„Că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi” (Matei 22,14). Cuvânt la Duminica a XIV-a după Cincizecime

Aceasta arată și Domnul în toată parabola, să ne străduim să fim nu doar dintre cei…

Dacă fac pace în mine, pot înțelege inima celuilalt!

Dacă m-ar întreba cineva ce este Scriptura, aș răspunde „armonie, domnule!”. Adică să fiu mereu în…

Suferințele – medicamentul mântuirii

Cele frumoase se adună cu durere, dar durerea, după aceea, aduce bucuria. Trandafirul scoate spini și…

Să-L iubim pe Dumnezeu așa cum se cuvine!

Deci să-L iubim pe Dumnezeu așa cum dorește El, pentru că socotește lucrul acesta foarte însemnat.…

Fără pocăinţă adevărată, cuvântul sfânt nu rodeşte în sufletele noastre!

„Pocăiţi-vă” – este cuvântul ce începe propovăduirea Domnului şi, prin acest cuvânt, Domnul cere nu numai…

Mitropolitul Antonie de Suroj: „Smerenia e împăcarea cu Dumnezeu”

Să vorbeşti despre smerenie a fost totdeauna foarte dificil, întrucât cu adevărat poate vorbi despre smerenie…

Pocăinţa— izbăvirea din deznădejde

Se întâmplă însă ca oamenii să cadă în cealaltă extremă: cei cu păcate grele se deznădăjduiesc…

Să cerem ajutor Cerului și sfinților pentru a propovădui statornicia Credinței Ortodoxe!

Povețe ale unor Părinți și Mărturisitori   Vedenia cuviosului Pahomie către Teodor despre adevărul Bisericii și…

Pr. Dumitru Stăniloaie: Sfinții dau întotdeauna curaj!

În persoana sfântului, prin disponibilita­tea sa în relații, prin extrema sa atenție față de celălalt, prin…

Acatistul Botezului Domnului

Troparul Botezului Domnului, glasul 1: În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul…

Oferă ce simţi Domnului şi cere vindecare

Dacă năvăleşte în trupul tău tulburarea poftei pătimaşe, s-o cuprinzi cu atenţia şi s-o oferi Domnului…

Rugați-vă „pentru cei ce vă prigonesc și vă urăsc pe voi” și „pentru dușmanii crucii”, pentru ca roadele voastre să fie arătate în toți, ca să fim desăvârșiți în Hristos Iisus, Domnul nostru!

Fericit este cel ce-și aduce aminte de aceste cuvinte: „Mâniați-vă și nu păcătuiți” (Ps 4,4) și…

Bârfa este puiul urii

Bârfa este puiul urii. Ea fățărește iubirea. Am auzit pe unii bârfind și m-am uimit, căci…

Să uiţi nu înseamnă să ierţi!

Suntem înconjuraţi de oameni cu care uneori întreţinem relaţii anevoioase. De câte ori nu se întâmplă…

“Bolnavi suntem, o, Sfinte Pantelimon, ne doare totul în noi…” – RUGĂCIUNEA PREASFINŢITULUI EREMEI (SCHIMNICUL) CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON

O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână…

Dumnezeu nu ne ţine că suntem noi foarte vrednici. Ne ţine că este El foarte milostiv

Milostenia nu este numai să dai din traistă. Milostenie este că accepţi pe un om să…