Mândria – o continuă provocare asupra celui ce tinde spre piscul desăvârșirii

„Demonul mândriei aduce sufletului căderea cea mai grea, căci îl convinge să nu mai mărturisească ajutorul…

Întristarea e o piedică în calea dobândirii bucuriei duhovnicești dar și în calea oricărui lucru bun

„Acest lucru l-a gândit și l-a pătimit dreptul Iov, fiind asuprit de acest drac. De aș…

Să-L recunoaștem pe Domnul

Când, în neputința noastră, Îl chemăm pe Domnul, suntem oare gata să-L recunoaștem, indiferent sub ce…

Coborâți în sufletul vostru, în lumina iubirii dumnezeiești…

Trebuie să ne rugăm, în tot momentul, ca și când mâine plecăm din lumea aceasta și…

Sfântul Ioan de Kronstadt: „Viaţa noastră de pe pământ nu este viaţă, ci vis, agonie continuă şi treptată….”

Lumea cea de faţă, văzută, este numai o umbră a veacului viitor, duhovnicesc, fără de moarte,…

Aripile nevoitorilor din vremurile de pe urmă…

Nevoinţa noastră are preţ înaintea lui Dumnezeu: în cumpăna Lui sunt cântărite şi neputinţa noastră, şi…

Adevărata iubire este prin ea însăși rugăciune

Bucuria și rugăciunea nu se pot contrazice reciproc, deși s-ar părea că sufletul plin de bucurie…

Monahii slujitori în lume

Biserica întotdeauna a avut nevoie de vrednici slujitori ai altarelor, care să poată ține piept atacurilor…

În suferință credința sporește

Așa cum unele plante răspândesc un miros plăcut numai atunci când le frângi sau le strivești…

Cugetarea continuă la Dumnezeu este meditarea celor duhovnicești

Din insuflarea Duhului Sfânt, proorocul David (Ps. 1,3), zugrăvind bărbatul virtuos, îl prezintă ca pe  „un…

Lacomul de avere îşi cumpără iadul

Omul este încercat prin două moduri: prin necazuri și prin îmbelșugare a vieții sau avuții. Pentru…

Părintele Ilarion Argatu: Cuvintele iertării sunt generoase şi scumpe, însă, faptele iertării sunt pretenţioase

Cuvintele iertării sunt generoase şi scumpe, însă, faptele iertării sunt pretenţioase. Şi unele şi altele se…

Gândurile rele şi lupta împotriva lor

În scrierile ascetice se poate vedea importanţa pe care Părinţii o acordă gândurilor şi luptei împotriva…

Sfințenia Tinereții

Tânărul trebuie conștientizat ce înseamnă tinerețea, cât e de frumoasă tinerețea, cât e de sfântă tinerețea?…

Ce trebuie să cerem prin rugăciune?

Când Iisus spune: „Tot ce veți cere în numele Meu, Tatălui, veți primi”. El se referă…

Părintele Arsenie Boca: Despre durerile oamenilor

Lucrul care îi arde pe toți oamenii este pocăința, pe care o trimite Dumnezeu, ori vrem,…

Arhim. Zaharia Zaharou: De ce nu putem ierta?

Nu putem ierta pentru că suntem stăpâniți de dorința de a supraviețui; ne iubim viața noastră…

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu – Cuvântul nostru se aude în ceruri

În munții Elveției, acoperiți de zăpezi veșnice, există locuri în care călăuzile îi previn pe excursioniști…

Atitudinea creştină faţă de lume trebuie să fie compătimitoare

Apostolul scrie: „Ştim […] că lumea zace sub puterea celui rău” (1 Ioan 5, 19). „Pentru…

Fiecare Împărtășanie este încă un pas spre veșnicie

O zi este chipul întregii vecinicii, chipul „zilei celei neînserate”. Limitați-vă gândurile la ziua de astăzi,…