Duhul grăirii în deșert

Grăirea în deșert, zice Sf. Ioan Scărarul, este scaunul slavei deșarte, semn al nepriceperii, urmare a…

Ca tămâia înainte Ta…

Spațiul bisericii nu este numai plin de lumină, ci și de mireasmă. În timpul slujbelor, în…

Pentru sfântul care merge spre mucenicie, dra­gostea lui pentru Hristos este mai presus de durere

Părinte, mă gândesc că, dacă aș fi văzut roata Sfintei Ecaterina, aș fi murit de frică.…

Trebuie să fim smeriți și să ne recunoaștem slăbiciunile

Lucrul cel mai important în lupta nevăzută este recunoașterea propriilor slăbiciuni și a micimii propriei persoane…

Dezlegarea sau formula Tainei Mărturisirii

Rugăciunea de dezlegare este formula de administrare a Tainei Mărturisirii. În fiecare Taină formula de administrare…

Omul cu frică de Dumnezeu nu nesocotește legea postului

Omul cu frică de Dumnezeu nu nesocotește legea postului. Vă voi vorbi despre această problemă, căci…

Să fim conștienți de păcat și să-l destăinuim înaintea Domnului iertător

O singură lacrimă, un singur suspin sau părere de rău în fața lui Dumnezeu este de…

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

„Dintre toate rânduielile liturgice aparținând Postului, una este de o importanță crucială pentru înțelegerea acestuia, iar…

Postul este încă o șansă pentru a ne schimba viața

Pentru ca înrâurirea asupra noastră să fie mai puternică, următoarele cuvinte ale Apostolului să răsune în…

De ce ortodocşii sunt singurii creştini care mai ţin Postul Mare – şapte săptămâni?

Perioada Postului Mare s-a con­stituit în exclusivitate în funcţie de postul pregătitor în vederea Paştelui. Acesta…

Să păşim cu inima curată în Postul Mare

Cu Duminica Izgonirii lui Adam din Rai încheiem perioada pregătitoare şi deschidem calea Postului Mare: cele şapte săptămâni…

Postul modern sau nepostirea prin postire

Ce este postul modern, sau nepostirea prin postire? V-aș ruga să fiți cu luare aminte aici…

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul explicată de părintele Petroniu Tănase

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și…

Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită

Dacă duci lupta cea bună, Dumnezeu te va întări. Lupta care întărește neputințele noastre, lipsurile și…

Toată Scriptura este spre mântuire

Nimic din ceea ce este în Sfânta Scriptură, în special în Noul Testament, nu este fără…

Creștinii în lume

Creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământ, nici prin grai, nici prin haine;…

Cu Hristos e pe viaţă şi pe moarte…

Aşa e cu Hristos. E pe viaţă şi pe moarte, nu-i de joacă, nu-i de şagă,…

Săptămâna Albă sau săptămâna brânzei – ultima săptămână dinaintea Postului Mare

Săptămâna Albă sau săptămâna brânzei, cunoscută în tradiţia rusă ca Maslenitsa (Ма́сленица –  Săptămâna untului) este ultima săptămână dinaintea Postului…

Meditaţie duhovnicească la Duminica Înfricoşatei Judecăţi

Pilda Fiului Risipitor ne va uimi cât va fi lumea, prin milostivirea şi negrăita dragoste pe…

Nimeni să nu se lenevească a-şi pomeni părinţii

Nimeni să nu se lenevească a-şi pomeni părinţii; însă trebuie pomeniţi şi toţi creştinii ortodocşi, și…