Vrăjmașii au căzut prin mândrie, iar pe noi ne trag spre pierzanie prin aceeași

La început, când omul vine spre a lucra Domnului, Domnul, cu harul Său, dă sufletului puterea…

Cine este Hristos şi cine sântem noi

Ca să aflăm răspunsul la acestă întrebare de mare însemnătate –«Cine sântem noi, oamenii?» trebuie neapărat…

Astăzi oamenii, fără de Hristos, îşi zidesc viaţa lor pe nisip…

Părinte, odată ne-aţi vorbit despre bunica Sfinţiei Voastre… Bunica mea era foarte vitează. Avea întotdeau­na cu…

Răspuns împotrivitorilor monahismului

Un copil dintr-o familie vădit credincioasă sub anumite aspecte, educat şi cu un loc bun asigurat…

Boala şi suferinţa sunt „medicamentele” lui Dumnezeu

Dumnezeu dăruieşte prin boală omului prilejul să găsească anumite greşeli ascunse, latente, ale sufletului său, la…

Să privim la viaţa aceasta ca la o pregătire pentru veşnicie

Întreaga noastră viaţă pământească, de la naştere şi până la cea din urmă suflare a noastră,…

Puţină stră­duinţă dacă depunem, vom înainta în chip minunat!

Ce uşoară este viaţa duhovnicească! După cum la o expoziţie vezi în prima sală gravuri în…

Sufletul meu tânjește după Tine și cu lacrimi Te caut

Cine vrea să se roage neîncetat, acela trebuie să fie în toate înfrânat și ascultător „bătrânului”…

Viața omului e ca floarea câmpului – să avem grijă de suflet!

Deci, încetează creştine, cu lucrurile cele păgâneşti şi elineşti, ca nu prin călcarea Legii să necinsteşti…

Să sporim în sfinţenie!

Sfântul să se sfinţească şi mai mult. Deviza noastră a tuturor, şi a duhovnicilor, şi a monahilor, şi a…

Prin intermediul inimii putem percepe anumite cuvinte ca insuflări ale lui Dumnezeu

Oricât de îndoielnic li s-ar părea celor necredincioşi, noi afirmăm că prin intermediul inimii putem percepe…

Dumnezeu pe toți ne vrea mântuiți

Mergeți, vă rog, și găsiți icoana celei de-a Doua Veniri, și veți vedea că în jurul lui…

„Ale Tale dintru ale Tale aducem Ţie, de toate şi pentru toate”

„Ale Tale dintru ale Tale aducem Ţie, de toate şi pentru toate”. Toate sunt ale lui…

Biserica se roagă pentru lume, dar se pare că lumea merge din rău în mai rău. Oare de ce?

Biserica se roagă pentru lume, dar se pare că lumea merge din rău în mai rău.…

„Fii om” este un program scurt. „Fiţi dumnezei” este programul cel mai înalt

Mulţi cred că dacă ar fi trăit în alte împrejurări ar fi fost oameni mai buni.…

Omul să facă tot ce poate omeneşte, iar ce nu poate, să lase la Dumnezeu…

ărinte, ce loc are logica în viaţa duhovnicească? – Care logică? Cea lumească? Această logică (Când…

Vrei să știi cum e omul cu inimă spartă?

Vrei să știi cum e omul lui Dumnezeu? Învață să-l recunoști din tăcerea lui necontenită, din…

Prima datorie a monahului este să fie un om care trăiește din Dumnezeu și numai pentru El

Călugărul nu trebuie să-și închipuie că, într-o vreme de haos, cum e a noastră, singurul său…

„Inima mea să fie deschisă către Dumnezeu şi gata să asculte de voia Lui”

Dacă în rugăciunile de dimineaţă ai rostit o expresie, trebuie să te învredniceşti de ea pentru…

Cine îmi adeverește mie că Hristos a înviat?

Îmi adeverește înainte de toate conștiința mea. Apoi mintea și voința mea. În primul rând, conștiința…