Una dintre formele cele mai grave ale păcatului

Putem toţi deveni tâlhari şi, în ultima clipă, ne căim şi suntem după aceea iertaţi? Ferească…

Ce măreție este Dumnezeiasca Liturghie!

Ce măreție este Dumnezeiasca Liturghie! Cât de mult cinstește Dumnezeu pe om! Vine împreună cu cetele…

Lucrarea rugaciunii pentru lumea întreagă este cea mai de preț slujire; ea ține lumea

Lucrarea rugaciunii pentru lumea întreagă este cea mai de preț slujire; ea ține lumea. Viețuind în…

„Dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi” (Ioan 6, 53)

„Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului”…

Pentru ce ne iubeşte Domnul?

Duhul Sfânt este dulce şi plăcut pentru suflet şi trup. El ne dă să cunoaştem iubirea…

Să vă mărturisiți des, să vă împărtășiți și să-i iubiți pe oameni

Nu există un lucru mai înalt decât cel numit pocăință și mărturisire. Această Taină este acordarea…

Dacă Dumnezeu îţi va cere socoteală pentru nepăsarea şi lipsa de evlavie de care dai dovadă la slujbe, ce vei face?

Dar şi purtarea noastră, cât timp ne aflăm în biserică, trebuie să fie cuviincioasă, aşa cum…

Nu trebuie să ne comparăm cu semenii noştri muritori, ci cu Hristos…

Niciodată nu vom putea ajunge la adevărata smerenie, chiar dacă mărturisim că suntem mai răi decât…

Ca să vină Hristos în inimă, trebuie să-L iubiţi

Mintea este cea care cugetă. Inima nu cugetă. Să aveţi mintea la Dumnezeu, şi inima saltă…

Căutăm mereu o altă cale, deşi singura cale este Domnul Iisus Hristos…

Pocăinţa începe prin faptul că în inima noastră bate, dintr-odată, şi vorbeşte conştiinţa, ne cheamă Dumnezeu…

Prin smerenie ne „înrudim” cu îngerii

Dragostea lăuntrică îl trădează pe cel care o are, deoarece îndulceşte chiar şi pe întreg omul…

Credința înseamnă să admiți că ești în mâinile lui Dumnezeu

Credința nu înseamnă a admite teoretic existența lui Dumnezeu și întruparea Fiului Său, a opta pentru…

Cum îl iubește Dumnezeu pe om?

Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru a înmuia inima omului. A venit în lume pentru…

Nu te opri să strigi zi şi noapte către Hristos

Numai să nu slăbească până la ieşirea lui să strige către Domnul Iisus Hristos, Fiul lui…

Pocăinţa adâncă provine din smerenie şi din lucrarea dumnezeiescului har

„Pocăinţa adâncă provine din smerenie şi din lucrarea dumnezeiescului har. Când smerenia se pierde, atunci se…

Cere cu nădejde și vei primi darul de la Dumnezeu

Părinte, gândurile ce pondere au într-o vindecare? – Mare! Mare, mare! Adică numai convingerea: „Cine crede,…

Maica Domnului este neîncetat lângă noi

Preasfânta Maică se roagă neîncetat pentru noi şi este neîncetat lângă noi. Ori de câte ori…

Puterea întăritoare a Sfintei Cruci

– Părinte, când mi se spune să fac ceva, pornesc în­totdeauna cu o frică şi o…

Înlăuntrul durerii se ascunde mai multă dragoste decât în dragostea firească

Gheronda, ce ne ajută să ni se înmoaie inima? – Pentru ca să ni se înmoaie…

Dacă rugăciunea e sinceră, poţi să crezi că ceea ce ceri de la Dumnezeu s-a şi înfăptuit

Într-o rugăciune au importanţă formulele fixe (acatiste, paraclise)? Desigur că fiecare rugăciune are o formulă. Chiar…