Întruparea Logosului și Mântuirea omului

Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a învrednicit și în acest an să ajungem în această zi…

Cuviosul părintele nostru Spiridon, făcătorul de minuni, zis și „Sfântul călător”

Insula  Ciprului  era  patria  minunatului  Spiridon,  care, născându-se  în anul  270  din părinţi  simpli,  era şi …

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, zi de bucurie pentru întreaga creștinătate

      Astăzi este sărbătoarea Intrării sau Aducerii Maicii Domnului la Templul din Ierusalim, la vârsta de…

Sfântul Ioan Gură de Aur – un arhipăstor exemplar

Sfântul Ioan Hrisostom (347-407) prăznuit la 13/26 noiembrie,  a fost un mare şi vestit dascăl al…

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor Cereștilor Puteri

„Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail şi Gavriil, să-i lăudăm noi toţi, iubitorii de praznic, care…

Din ruine spre înălțare. Mănăstirea Curchi – perla monahismului din Republica Moldova. Anul 2006

Documentar TV. Mănăstirea Curchi înainte de restaurare. Anul producerii: 2006. Autor: Iulian Proca.

Minunații doctori Cosma și Damian, sărbătoriți la Mănăstirea Curchi

Astăzi, 1/14 noiembrie Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. Sfinţii…

Biserica apreciază faptele omului și nicidecum persoana, la fel precum Dumnezeu nu caută la fața omului, ci la inima lui…

Când trebuie să sfătuim și să certăm pe unul din frații noștri, să ne amintim spusele…

De ce Biserica nu trebuie să facă politică

De ce Biserica nu trebuie să facă politică (o scurtă replică pentru diaconul Ghenadie Valuța) Se…

Astăzi, se cade să ne veselim, căci s-a născut pe pămînt Maica Vieţii

Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a…

Chemarea la Cina Împărătească în epoca bogaților săraci

Cei din afara Bisericii pentru care mesajul Evanghelic în finețea lui e o mustrare aspră ca…

Singur în pangar

Poezie extrasă din volumul de poezie religioasă „Te rog, nu intra în biserică la fel ca…

Quo vadis (II) sau Când secerișul este mult, iar secerătorii puțini

Odată cu înălțarea lui Hristos la cer a început numărătoarea invesrsă și lucrarea „tainei fărădelegii”. (2 Tesaloniceni…

Quo Vadis?

Aceasta a fost întrebarea adresată lui Hristos de Sf. Petru la via Appia, când fugea din…

Mănăstirea-i răsuflare

Versuri din volumul de poezie religioasă „Te rog,nu intra în biserică la fel ca în muzeu” semnate de…

Evoluția monahismului în spațiul pruto-nistrean: istorie, contribuție și perspective (II)

Vremuri de restriște au venit pentru Biserica Ortodoxă din Moldova în perioada sovietică, când pe parcursul…

Evoluția monahismului în spațiul pruto-nistrean: istorie, contribuție și perspective (I)

Mănăstirea – rod al credinței strămoșești – este poarta cerului şi casa lui Dumnezeu. Prin aşezământul…

Mănăstirile noastre, întemeiate în locuri pitoreşti, irepetabile, anume alese de Dumnezeu…

Mănăstirile noastre, întemeiate în locuri pitoreşti, irepetabile, anume alese de Dumnezeu pentru închinare şi rugăciuni, au…

Veniți, fraților, la Curchi

„Te rog, nu intra în biserică la fel ca în muzeu” este o poezie trăită, înţeleaptă, despre…

Capela „Tuturor Sfinților” din incinta cimitirului mănăstirii

Deci să nu punem bază pe viaţa aceasta, că-i umbră şi vis. Ştiţi ce rămâne în…