Starețul Mănăstirii Curchi, PC Părinte Arhim. Siluan (Șalari), a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie praznicală în Duminica Cincizecimii

Vino, Înțelepciune, Învățător al cunoștinței adevărate, Duhul Adevărului, și grăiește despre Tine și umple acum gurile noastre, ale celor care vrem să Te vedem.

Astăzi, 19.06.16, în Duminica Cincizecimii, numită și a Rusaliilor, când Sfânta noastră Biserică Ortodoxă prăznuiește Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Ucenici, Starețul Mănăstirii Curchi, PC Părinte Arhim. Siluan (Șalari), înconjurat de un numeros sobor preoțesc, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie praznicală în Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” din cadrul Mănăstirii Curchi.

Catedrala mănăstirii, pe lângă faptul că a fost îmbrăcată deosebit de frumos de viețuitorii mănăstirii cu multe ramuri verzi, ca simbol al darurilor celor bogate ale Sfântului Duh, a fost împodobită și de numărul mare de credincioși care au participat la serviciul divin, venind să sărbătorească împreună cu obștea mănăstirii, ziua de naștere a Bisericii noastre dreptmăritoare.

În cuvântul de învățătură rostit după Sfânta Evanghelie, PC Părinte Arhim. Siluan a vorbit credincioșilor despre importanța zilei de astăzi, în care serbăm constituirea Bisericii întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos și repunerea omului pe calea sfințeniei, arătând că îndată după pogorârea Duhului Sfânt, comunitatea creştină s-a constituit în jurul Tainei Euharistiei, săvârşită în amintirea morţii şi învierii Domnului, în ziua cea dintâi a săptămânii, Duminica.

De asemenea, Sfinția Sa a precizat credincioșilor că Biserica nu poate fi definită numai ca o comunitate care se adună în numele lui Hristos, ci identitatea Bisericii este de natură euharistică, subliniind importanța Tainei Euharistiei pentru viața Bisericii, care este Taina Bisericii şi a Împărăţiei.

Starețul a arătat că Liturghia este o continuă transformare a vieţii noastre după modelul care este Iisus Hristos, Capul Ei, datorită puterii Duhului Sfânt care coboară la fiecare Sfântă Liturghie: „În Sfânta Liturghie trăim comuniunea noastră directă cu persoana Mântuitorului Hristos prin prezenţa reală a Duhului Sfânt, lucru pe care trebuie, după ce ieșim cu pace de la această întâlnire euharistică, să-l proclamăm în viața noastră de zi cu zi, fiecare la locul unde ne desfășurăm activitatea, ca niște adevărate mădulare ale lui Hristos. Fiecare din noi trebuie să mărturisească în viața comunitară Vestea cea Bună, căci fără această continuare a Liturghiei pe altarele inimilor noastre, Liturghia rămâne pe jumătate neterminată.

Cu atât mai mult, astăzi, iubiți credincioși, când întreaga lume zace înrobită de atâtea structuri demonice ale nedreptății, e necesar să fim alături de cei aflați în nevoie, frații și surorile noastre pentru care S-a jertfit Domnul nostru Iisus Hristos. Să petrecem cu toți într-o adevărată comuniune de persoane în iubire asemenea tainei supreme a existenței pe care o prăznuim întreaga creștinătate astăzi, Sfânta și de Viață Făcătoare Treime, Cea Care este structura supremei iubiri”, a susținut Părintele Arhim. Siluan.

După Liturghie, Părintele Stareț a săvârșit slujba Vecerniei pentru ziua de luni după Rusalii, în cadrul căreia a citit cele șapte rugăciuni „ale îngenuncherilor”.

Veniţi, popoarelor, să ne închinăm Dumnezeirii celei în trei ipostasuri: Fiului în Tatăl, împreună cu Sfântul Duh. Că Tatăl a născut din veci pe Fiul, Cel împreună veşnic şi împreună pe scaun şezător; şi Duhul Sfânt era în Tatăl preaslăvit împreună cu Fiul: o Putere, o Fiinţă, o Dumnezeire, Căreia toţi închinându-ne, zicem: Sfinte Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună-lucrarea Sfântului Duh; Sfinte tare, prin Care pe Tatăl am cunoscut şi prin Care Duhul Sfânt a venit în lume; Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel ce din Tatăl purcezi şi în Fiul Te odihneşti, Treime Sfântă, slavă Ţie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *