Slujire arhierească în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai – la mănăstirea Curchi

Astăzi 10 martie 2019 — în Duminica izgonirii lui Adam din Rai, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezenţa a numeroși credincioşi înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Mănăstirea Curchi.

La intrarea în Postul Mare, Sfinţii Părinţi au aşezat Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită şi Duminica iertării. Numele acesta vine de la rânduiala specială de slujbă ce se săvârşeşte în seara acestei zile: Vecernia iertării. Este o slujbă cu totul deosebită, la sfârşitul căreia cei prezenţi îşi cer iertare unii de la alţii într-o rânduială emoţionantă. Evanghelie de astăzi ne pregăteşte pentru începutul nevoinţei duhovniceşti, vorbindu-ne despre nevoia iertării celui care ne-a greşit, despre modul cum trebuie să postim şi despre faptul că trebuie să preţuim mai mult valorile duhovniceşti decât pe cele trupeşti.

La Sfânta Liturghie, s-a citit Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei 6,14 — 21.

Zis-a Domnul: dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi vouă Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii, căci ei îşi întunecă feţele lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că îşi iau răsplata lor. Iat tu, când posteşti, unge-ţi capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns; şi Tatăl tău care vede cele ascunse îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă şi le fură. Ci vă adunaţi comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le strică, şi unde furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

În cuvântul de învățătură – Episcopul Vicar a arătat importanța postului și a nevoinței adevărate, a vorbit despre iertarea aproapelui, precum ne învață evanghelia de astăzi: „dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi vouă Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Mt.6, 14).

Evanghelia din Duminica aceasta, cere de la noi milă mai înainte de jertfă, pentru ca jertfa să fie bineplăcută lui Dumnezeu.

Căci ne spune Sf. Ignatie Briancianinov: „Toţi cei care doriţi să purcedeţi la nevoinţa postului şi rugăciunii, toţi cei care doriţi să adunaţi roade îmbelşugate din pocăinţa voastră ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu, ascultaţi porunca lui Dumnezeu — şi lăsaţi, iertaţi aproapelui greşelile pe care le-a făcut faţă de voi!

Evanghelia de azi cere să faci fapta bună în ascuns, să posteşti în ascuns, dar altădată te învaţă altfel: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”. Fapta bună s-o facem deci şi în ascuns, şi la arătare, să ne rugăm şi în ascuns, şi la arătare, să facem milostenie şi în ascuns, şi la arătare.

Să facem fapta bună, dar să nu pierdem din vedere scopul adevărat. Când facem fapta bună, scopul nostru să fie numai slava lui Dumnezeu. Perioada de post pe care urmează să o parcurgem să fie una plină de pocăinţă, iubire milostivă, perioadă de urcuş spre învierea fiecăruia dintre noi şi nu în ultimul rând să fie o perioadă în care să ne îmbogăţim de pacea, iubirea şi lumina Sfintei Treimi.

La sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Siluan împreună cu slujitorii sfintei mănăstiri a cerut iertare tuturor celor prezenți.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *