Slujire Arhiereasă în Duminica a XXXI-a după Rusalii (Pilda celor poftiți la cină) – la Mănăstirea Curchi

În Duminica a XXXI-a după Rusalii, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Pericopa evanghelică din Duminica a XXXI-a fost citită de la Ev. Luca 14, 16-24

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.

Sfânta Evanghelie rânduită de Sfinţii Părinţi pentru această duminică este plină de înţelesuri duhovniceşti, ea priveşte atât mântuirea neamului omenesc, cât şi mântuirea sufletului nostru, a fiecăruia dintre noi. Această pildă rostită de Hristos – ne ajută şi în pregătirea noastră duhovnicească pentru întâmpinarea sărbătorii mari şi sfinte a Naşterii Domnului Iisus Hristos.

Tot din interpretarea Sfinţilor Părinţi, aflăm că slujitorul pe care stăpânul casei l-a trimis să facă invitaţiile pentru cină este Însuşi Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, Care „n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească” (Matei 20, 28) şi Care a fost prevestit de profeţii Vechiului Testament ca fiind „sluga Domnului” (cf. Isaia 53, 11), venind în lume să împlinească voia Domnului. Aşadar, slujitorul din această Evanghelie este Fiul Cel veşnic al Tatălui ceresc, Care Se face om, ia „chip de rob” (cf. Filipeni 2, 7) şi devine împlinitor al iubirii lui Dumnezeu Tatăl, pentru mântuirea oamenilor. Vedem în această Evanghelie cum iubirea este refuzată prin scuze abil formulate.

Slujitorul din Evanghelia acestei duminici îi spune stăpânului casei că cei invitaţi la cină – adică la un eveniment unic, îndelung pregătit, de bucurie şi comuniune – nu pot veni, preferând să se dedice unor activităţi şi situaţii lumeşti care, deşi importante, s‑ar mai fi putut amâna. Evanghelia acestei duminici este Evanghelia libertăţii noastre, dar şi a libertăţii lui Dumnezeu (pr.D.Pompiliu). Pilda zilei de astăzi este Împărăţia lui Dumnezeu adusă în noi (Luca 17,21) de Împăratul – Părintele tuturor. În fiecare zi şi în fiecare clipă ne cheamă Dumnezeu să ne apropiem de El – Cel Care ne cheamă cu bunătate şi cu blândeţe să stăm înaintea Lui şi să gustăm din darurile unui ospăţ al credinţei. „Fericit este cel ce va prăznui în Împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 14; 12-15)

Pe toţi îi cheamă Milostivul Dumnezeu la mântuire, dar foarte puţin se supun Lui. Potrivit negrăitei iubiri dumnezeieşti faţă de noi, cu toţii facem parte din cei chemaţi, dar foarte puţin dintre noi intră în rândul celor aleşi, fiindcă intrarea în rândul celor aleşi este lăsată în seama alegerii voii noastre. (Sf. I.Briancianinov)

După Rugăciunea Domnească – „Tatăl Nostru” – numeroşi credincioşi, au primit împărtăşirea cu Sfintele Taine.

Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii corului Mănăstirii Curchi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *