Sfintele Femei Mironosiţe cinstite în rugăciune la Mănăstirea Curchi

„Să ne grăbim dis-de-dimineaţă şi, în loc de mir, cântare să aducem Stăpânului, şi să vedem pe Hristos, Soarele dreptăţii, tuturor viaţă răsărind”

În Duminica a III-a după Paşti, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Mănăstirii Curchi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Atunci când Iosif şi Nicodim L-au aşezat pe Domnul în mormânt, femeile mironosiţe erau de faţă şi priveau unde L-au pus. Sfintele Evanghelii amintesc numele celor mai însemnate dintre ele: Maria Magdalena (din care Domnul scosese şapte demoni), Salomeea (mama lui Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu), Ioana (soţia lui Huza, ispravnicul casei lui Irod), Maria şi Marta (surorile lui Lazăr), Maria lui Cleopa şi Suzana.

Femeile mironosiţe încă nu ştiau că Hristos „este cu adevărat mireasma vieţii, pentru cei ce vin la El cu credinţă“. Iar „numele Său este mir revărsat, prin care lumea întreagă s-a umplut de buna mireasmă a Dumnezeirii“ (Sfântul Grigorie Palama). De aceea,  în ziua întâi a săptămânii, Duminica,  dis-de-dimineață ele au venit să ungă trupul lui Iisus, după obiceiul iudeilor.  Ele au depășit frica prin dragoste, pentru a putea aduce ultimul omagiu Celui pe Care L-au iubit atât de mult. „Credința lor era mai puternică decât credința bărbaților, de aceea Domnul Înviat S-a arătat mai întâi Mironosițelor, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena și Mariei lui Iacov (Marcu 16,1), S-a arătat lor pentru că au slujit Lui și au crezut în El cu toata inima, cu tot sufletul, cu toată ființa lor”,  ne spune Sf. Iustin Popovici.

Mironosiţele sunt pilde de dăruire pentru Domnul. Credinţa lor luminează, ca lumina pascală, peste timp, întocmai ca o făclie nestinsă, iar curajul lor ne încălzeşte inimile. Exemplul lor va fi urmat, peste veacuri, de milioane de suflete curate şi sfinte, care L-au mărturisit pe Hristos, devenind ele însele purtătoare ale bucuriei Învierii.

În cuvântul de învățătură rostit Preasfințitul Siluan al Orheiului a vorbit despre exemplul de credință și evlavie al femeilor mironosițe, evidențiind virtuțile care le-au caracterizat viața, străduința de a împlini învățăturile evanghelice și curajul de a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos. „Din totdeauna femeile creştine, au fost primele la biserică, la rugăciune, la post, la lucru, la milostenie, la citirea cărţilor bune, la îngrijirea bolnavilor, la numeroase fapte bune. Ele au menținut căldura duhovnicească a credinţei, a dragostei, a răbdării şi a împăcării în familie, în societate,” a menționat Preasfinția Sa. Totodată, PS Siluan le-a felicitat pe toate creștinele prezente, dorindu-le să dobândească aceeași dragoste, evlavie și credință pe care le-au avut Sfintele Femei Mironosițe.

Sfintelor femei mironosiţe, cele ce v-aţi făcut icoane ale propovăduirii Învierii lui Hristos, rugaţi-vă ca să se reverse şi în sufletele noastre mirul bucuriei Învierii lui Hristos!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *