Sfânta Liturghie în Duminica Triumfului Ortodoxiei la sfânta mănăstire Curchi

Şi vei face doi heruvimi de aur turnat şi îi vei pune pe ei de amîndouă laturile acoperămîntului împăcării.
Mă voi face cunoscut ţie de acolo şi îţi voi grăi între cei doi heruvimi (Ieşire 25, 18-22)

Prima duminică din Postul Mare, numită Duminica Triumfului Ortodoxiei, a fost marcată la sfânta mănăstire Curchi printr-un serviciu divin oficiat de către preacuviosul părinte stareț al mănăstirii Siluan (Șalari) și soborul preoțesc al mănăstirii.

Sfânta Liturghie a culminat cu o impresionantă predică, prin care li s-a vorbit credincioșilor despre importanţa acestei zile şi despre responsabilitatea pe care o are fiecare creștin în parte ca mădular al Uneia, Sfintei, Soborniceşti şi Apostoliceşti Biserici.

„A trecut prima săptămînă din Sfântul Post, numită şi „Săptămîna Mare”. Ne bucurăm că în biserică iarăşi s-au adunat mulțime de credincioşi, care au venit cu credinţă şi evlavie la Dumnezeu Mântuitorul şi nădejdea noastră.

Vă îndemn, fraţii mei, să continuaţi a posti şi să vă rugaţi, să citiţi cât mai mult şi să faceţi după putere milostenie şi veţi vedea câtă bucurie şi pace veţi primi în suflet.

Siliţi-vă la Hristos. El vă cheamă, vă aşteaptă şi vi se dăruieşte în dar tuturor celor ce păzesc poruncile Lui. Nu treceţi cu vederea dragostea şi harul lui Hristos.

Să-L rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să întărească dreapta credinţă şi evlavia ortodoxă, ca să biruim cu puterea Lui şi pe diavoli şi pe sectanţii hulitori, şi pe necredincioşi, şi să trăim veşnic în bucuria şi iubirea lui Dumnezeu”, a menționat în cuvântul său părintele stareț.

În dorinţa de a se uni la această rugăciune comună, mulţime de creştini au păşit, în dimineaţa zilei pragul străvechii vetre monahale Curchi. După spovedanie, ascultând Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, credincioşii s-au apropiat de Potirul Domnului pentru a primi Sfânta Împărtăşanie.

Duminica Ortodoxiei este ziua în care toată suflarea Ortodoxă se roagă pentru revenirea în Biserica Dreptmăritoare a tuturor celor care s-au desprins de ea. Totodată, este sărbătoarea victoriei asupra iconoclaştilor prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfinţită de Sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomeneşte restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii, dar şi în viaţa particulară a creştinilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *