Sărbătorirea hramului Mănăstirii Curchi

Astăzi, curtea Mănăstiri Curchi s-a dovedit a fi neîncăpătoare, mulţime de creştini dreptmăritori au venit pentru a celebra hramul aşezământului monahal.
Serviciul divin a fost oficiat de un sobor de preoţi în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, la frumosul eveniment luând parte personalităţi din diferite domenii ale vieţii publice.

Înconjurat de creştini, Vlădica a rostit următoarele: „Astăzi vedem Sfânta Mănăstire Curchi renăscută din ruine. Cine se gândea acum câţiva ani că această perlă a ortodoxiei de pe meleagurlie noastre, va putea să strălucească la fel de viu ca odinioară. Dar iată că Maica Domnului şi-a arătat iar mila sa către noi nevrednicii şi prin mijlocirea sa şi ajutorul conducerii de vârf a Republcii Moldova, a ctitorilor şi a tuturor oamenilor de bună credinţă, Mănăstirea Curchi şi-a recăpătat splendoarea. Mulţumim tuturor, ne rugăm pentru toţi şi sperăm să avem putere de la Bunul Dumnezeu spre a putea munci pentru binele Bisericii noastre Ortodoxe. Să dea Domnul să putem trăi bucuria creştineacă pe care o trăiau străbunii noştri, când la hramul unei Mănăstiri, călugării şi creştinii dimpreună se rugau şi dimpreună se bucurau.

Doresc tuturor ca Bunul Dumenzeu să vă trimită ani mulţi şi toţi sănătoşi, spre înmulţirea faptelor celor bune, pentru că ceea ce faceţi pentru Biserici şi Mănăstiri, faceţi pentru viaţa cea veşnică. Grăbiţi-vă deci să faceţi bine, căci timpul nu-l cunoaşte nimeni şi de aceea trebuie să fim pregătiţi totdeauna.”

Arhimandritul Siluan, stareţul Mănăstitii Curchi a ţinut să mulţumească Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru călduroasele cuvinte de felicitare: „Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi, vă rog să îmi îngăduiţi să aduc şi eu mulţumiri Mitropolitului Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vlădicăi Vladimir. Odată cu cuvintele de recunoştinţă, Înalt Prea Sfinţite, vă rog să primiţi modesta şi smerita rugăciune pe care o înălţăm Preacuratei, patronul ceresc al acestei Mănăstiri, pentru binele şi sănătatea Înalt Prea Sfinţiei Voastre, pentru că toate cele ce se fac în această şi alte Mănăstiri şi Biserici, toate se fac cu grija şi sub îndrumarea înţeleaptă a Înalt Prea Sfinţitului. Suntem convinşi că Preacurata, care a făcut multe şi nenumărate minuni, s-a atins cu mila şi cu harul ei de această Sfântă Mănăstire.

Graţie eforturilor pe care le-a depus conducerea de vârf a ţării, oamenii de bună credinţă şi slujitorii noştri, de la sate şi de la oraşe, iată că astăzi cu toţii putem să ne bucurăm de această sărbătoare. Vă mulţumim Înalt Prea Sfinţite Stăpâne pentru grija, ce ne-o purtaţi, mulţumim ctitorilor noştri, mulţumim constructorilor, arhitecţilor şi inginerilor, care zi de zi muncesc şi făuresc acest colţişor de rai. Mulţumim dumnevoastră, oamenilor de bună credinţă, care veniţi aici de fiecare dată, ca împreună cu noi să îl slăviţi pe Dumenzeu şi Preacurata lui Maică”

În semn de recunoştinţă, au fost oferite ordine unora dinte cei mai generoşi ctitori – domnul Mihai Munteanu, artist emerit al poporului, a fost decorat cu ordinul Sf. Ştefan cel Mare, gr. II, iar domnul inginer-şef Tudor Vârtosu s-a învrednicit de ordinul Cuv. Paisie Velicikovski, gr. II.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *