Sărbătoarea Naşterii Domnului prăznuită la Mănăstirea Curchi

Praznicul Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă o sărbătoare plină de bucurie pentru toată suflarea ortodoxă, care an de an Îi aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru că a binevoit a întocmi un chip de mântuire atât de minunat prin întruparea Cuvântului Său.

Cu acestă aleasă ocazie de prăznuire duhovnicească, slujbele bisericești au debutat la mănăstirea Curchi încă din seara de ajun, prin oficierea slujbei Pavecerniței Mari cu Litia și Utrenia în cinstea sărbătorii Nașterii Domnului.

În ziua Praznicului, PS Părinte Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Stareț al Sfintei Mănăstiri Curchi a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie praznicală în biserica „Sf. Ier. Nicolae”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La comuniunea euharistică au participat numeroşi credincioşi, ctitori ai Sfintei Mănăstiri, dar și personalități notorii din țara noastră, locașul de închinare arătându-se a fi neîncăpător.

În cadrul slujbei, PS Sa a dat citire Pastoralei la Nașterea Domnului a Întâistătătorului Bisericii noastre, Înalt Preasfinţitul Părinte Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, adresată clerului, cinului monahal şi drept-măritorilor creştini din curpinsul sfintei noastre mitropolii.

După momentul împărtășirii credincioșilor, Episcopul de Orhei  a îndemnat credincioşii să-I facă loc și să-L primească pe Hristos să se nască în inimile lor, deschizând ușa inimii ca să intre și să rămână întru ei și să-i călăuzească:  „Praznicul Nașterii Domnului înseamnă începutul bucuriilor duhovnicești, pace, libertate, demnitate, egalitate, împăcare. De toate acestea este atât de însetată lumea de astăzi, plină de ură, dușmănie, pizmă, dureri, tragedii şi suferinţe, blestem și fărădelege, înșelăciune și minciună, egoism și mândrie, păcate din care putem renaște numai dobândind pacea lui Hristos vestită de îngerii săi pe pământ: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”, a arătat Preasfinția Sa, în cuvântul său de învățătură.

În finalul slujbei, soborul credincioşilor şi al slujitorilor au interpretat o serie de colinde tradinţionale, alături de corul arhieresc al Mănăstuirii Curchi „Flacăra”, condus de Dl Dumitru Buga.

La final, Preasfinţia Sa a oferit colindătorilor daruri şi iconiţe cu Naşterea Domnului.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *