Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata lumină a Învierii

,,Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa” (Psalm 127, 24)

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, iubiţi credincioşi,

slăvitul Praznic al Învierii Mântuitorului Hristos reprezintă sărbătoarea adevărului şi a luminii necreate, taborice, care străluceşte în veci peste tot universul şi peste toate fiinţele, mai mult decât luminătorii cerești. Aceasta e noaptea și ziua Învierii Domnului – ziua cea veșnică pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea.

Mai bine de două mii de ani încoace sărbătorim în fiecare an cea mai mare și mai profundă bucurie care există în cer și pe pământ – Învierea Domnului nostru Iisus Hristos – îndestulându-ne din acest izvor de încredere, de nădejde şi de bucurie, ceea ce ne încredinţează că propovăduirea Sfinţilor Apostoli şi credinţa noastră nu au fost zadarnice, fiind încredințați pe deplin în acest sens și de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Corinteni 15,14). De aceea, Învierea este ,,sărbătoarea luminii şi a bucuriei” pentru că, prin moartea de bună voie pe Cruce şi prin Înviere, zidul despărţitor al vrajbei dintre Dumnezeu şi omenire a fost sfărâmat. Hristos Se aduce pe Sine Însuşi Jertfă neprihănită, trecându-ne, astfel, „de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer.”

Marele teolog român contemporan, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, subliniază faptul că istoria și omul nu pot fi scoase din ordinea lor coruptibilă și din planul morții decât prin Învierea lui Hristos; numai Învierea lui Hristos a scos o persoană istorică din acest plan, deschizând perspectiva eliberării viitoare a istoriei în întregime din acest plan. În acest sens, Învierea e singurul eveniment care dovedește nu numai că istoria se face cu colaborarea unor puteri mai presus de puterile umane strict «imanente», ci și că istoria, în generalitatea ei, e destinată să fie ridicată într-un plan superior ei, în planul vieții incoruptibile și fără de moarte, pnevmatizat, unde domnesc nu procesele uniforme ale naturii, ci libertatea spiritului uman, prin care Duhul Sfânt pnevmatizează și face transparent și timpul.

Iubiți frați creștini,

„Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata lumină a Învierii” spune o cântare de la Utrenia Sf. Paști. Mântuitorul, prin Învierea Sa, „ne-a trecut din moarte la viață și de pe pământ la cer”, călcând moartea cu moartea Sa pe Cruce. Mărturisim, astfel, mai deplin, că „propovăduirea noastră nu este zadarnică şi nici credinţa noastră deşartă” (I Cor. 15,14) pentru că „Paştile cele sfinţite” ce ni s-au arătat astăzi, Paştile Hristos Izbăvitorul, sunt Paştile credincioşilor, precum ne îndeamnă a cânta Sfânta noastră Biserică în aceste luminoase zile de praznic: „Această vestită şi sfântă zi, una a sâmbetelor, împărăteasă şi doamnă, praznic al praznicelor este şi sărbătoare a sărbătorilor…”

Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăţia pentru toţi. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că iertare din mormânt a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a eliberat pe noi moartea Mântuitorului.” (Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt de învăţătură la Sfintele Paşti).

 „Învierea Domnului, potrivit aceluiași teolog, este singurul eveniment, care dovedește nu numai că istoria se face cu colaborarea unor puteri mai presus de puterile umane, ci și că istoria e destinată să fie ridicată într-un plan superior, în planul vieții incoruptibile, în planul pnevmatizat, unde domnește libertatea spiritului uman, nu procesele uniforme ale naturii.” Adevărata și desăvârșita întâlnire cu Hristos va fi la sfârșitul veacurilor, în ziua cea neînserată a Împărăției celei veșnice a lui Dumnezeu, așa cum mărturisește preotul la fiecare Sfântă Liturghie în una din rugăciunile de după Împărtășire: „O, Paștile cele mari și prea sfințite, Hristoase; O, Înțelepciunea și Cuvântul lui Dumnezeu și Puterea. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine, mai cu adevărat în ziua cea neînserată a Împărăției Tale.”

Vă doresc tuturor ca Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului să vă dăruiască sănătate, pace, bucurie şi spor în tot ceea ce este bun şi folositor pentru mântuirea noastră, pentru familiile noastre, pentru Biserica şi țara noastră, întâmpinându-Vă cu vestirea:

Hristos a înviat!

Sărbători fericite! La mulți și fericiți ani!

Cu dragoste părintească,

Arhimandrit Siluan (Șalari),

Starețul Mănăstirii Curchi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *