Rugați-vă „pentru cei ce vă prigonesc și vă urăsc pe voi” și „pentru dușmanii crucii”, pentru ca roadele voastre să fie arătate în toți, ca să fim desăvârșiți în Hristos Iisus, Domnul nostru!

Fericit este cel ce-și aduce aminte de aceste cuvinte: „Mâniați-vă și nu păcătuiți” (Ps 4,4) și „să nu apună soarele peste mânia voastră” (Efes 4,26).

Domnul Hristos să ne întărească în credință, în adevăr, în toată blândețea, în lipsă de mânie, în răbdare și în îndelungă răbdare, în îngăduință și în curăție trupească și sufletească. Să ne dea nouă tuturor și celor de sub cer soartă și parte între sfinții Săi.

Rugați-vă pentru toți credincioșii! Rugați-vă pentru conducători! Rugați-vă „pentru cei ce vă prigonesc și vă urăsc pe voi” (Mt 5,44) și „pentru dușmanii crucii” (Fil 3,18) pentru ca roadele voastre să fie arătate în toți, ca să fim desăvârșiți în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *