„Roagă-te şi lucrează!” Iată pravila de aur care îmbrăţişează toată înţelepciunea vieţii pământeşti

Când te scoli dimineaţa din somn, gândeşte-te că Dumnezeu îţi dă ziua pe care n-ai fi putut să ţi-o dai singur, şi pune deoparte prima oră sau măcar un sfert de oră din ziua ce ţi s-a dat şi adu-o drept jertfă lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulţumire şi de cerere bună.

Cu cât vei face mai cu osârdie  acest lucru cu atât mai mult îţi vei sfinţi ziua şi te vei îngrădi în faţa ispitelor pe care le întâmpini în decursul zilei. Tot aşa, când mergi către somn gândeşte-te că Dumnezeu îţi dă odihnă de ostenelile tale. Consacră lui Dumnezeu o curată şi smerită rugăciune. Buna ei mireasmă îţi va apropia pe îngerul tău spre paza ta.

Rugăciunea de dimineaţă pentru om este exact ca roua de dimineaţă pentru plante. Cine se roagă lui Dumnezeu de dimineaţă, cu o cuvenită luare aminte, e mai fericit şi mai liniştit tot restul zilei aceleia.Mintea se ocupă toată ziua cu ceea ce o preocupă de dimineaţă, ca o piatră de moară, care macină în restul zilei grâu sau neghină.Să ne străduim să punem întodeauna de dimineaţă grâu pentru ca vrăjmaşul să nu toarne neghină.

Să petrecem ziua ce începe în aşa fel încât ea să ne poate duce către ziua veşnică, iar nu către noaptea veşnică. Sileşte-te ca şi în mijlocul ocupaţiilor să găseşti măcar câteva cuvinte pentru ca să te întorci cu gândul şi cu rugăciunea plină de evlavie către acela care binecuvânteaza munca cinstită şi dă izbândă lucrului bun.

Munca şi rugăciunea este folosirea cea mai necesară şi cea mai bună în timpul pe care Dumnezeu ni-l dă în fiecare zi. „Roagă-te şi lucrează!” Iată pravila de aur care îmbrăţişează toată înţelepciunea vieţii pământeşti. Tu nu eşti creat pentru pământ, ci pentru cer.  După ostenelile şi grijile vieţii, ridică-te sus cu mintea şi cu inima, revarsă-ţi înaintea lui Dumnezeu sufletul în rugăciuni şi mulţumiri. Roagă-te!Aceasta este datoria ta, slava ta, fericirea ta.

De la muncă treci la rugăciune, de la rugăciune la muncă! Roagă-te şi munceşte! Începe şi sfârşeşte-ţi ziua cu Dumnezeu.Când mergi către somn adu-ţi aminte de moarte al cărui chip şi tindă este somnul. Adu-ţi aminte de cele trecute şi nădăjduieşte în Domnul pentru cele viitoare. Foloseşte spre bine cele prezente!

sursa: arsenieboca.info

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *