PS Siluan, Episcop de Orhei, a liturghisit în Parohia Camencea, r-nul Orhei, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la sfințirea bisericii

În contextul anului jubiliar dedicat Sfinților Noi Mucenici și Mărturisitori ai Bisericii, sâmbătă, 25 noiembrie 2017, având binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica cu hramul în cinstea „Sf. M. Mucenic Gheorghe”, din s. Camencea, r. Orhei, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la sfințirea locașului de cult.

Astfel, în dimineața zilei, Episcopul de Orhei a fost întâmpinat cu multă căldură sufletească și cu tradiționala pâine și sare de către parohul localității, Prot. Andrei Popa, dimpreună cu enoriașii păstoriți.

Preasfinției Sale i-au coliturghisit: Prot. Andrei Popa, Parohul Bisericii, precum și un numeros sobor preoțesc și diaconesc din cadrul Vicariatului de Orhei.

În cadrul Sfintei Liturghii s-au înălțat rugăciuni pentru pururea pomenitul Protoiereu Mina Țăruș, mucenic al neamului, cel care este și ctitorul actualei biserici din s. Camencea.

În cuvântul de învățătură adresat la sfârșitul slujbei, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, a subliniat următoarele: „Pe piatra credinței, pe piatra adevărului, pe piatra mărturisirii, a întemeiat Hristos Domnul, Arhiereul cel Veșnic, Sfânta noastră Biserică. El a întemeiat-o și și-a dat Scumpul și Cinstitul Său Sânge spre mâncare și băutură nouă, și prin harul Său care sfințește toate ni se face prezent, în mod special, prin fiecare Sfântă Liturghie, Mântuitorul nostru este prezent în mijlocul nostru.

Voi zidi Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui!

De atunci și până în zilele noastre au existat diferite valuri de prigoană și de încercări. Însă Biserica cea care este păstrătoare de Duh și de Adevăr, n-a fost știrbită și nimic din toate cursele întinse n-au făcut-o ca să dispară, și mereu e și triumfătoare prin toate aceste încercări.

Anul acesta pentru Biserică este unul aniversar, 100 de ani de la revoluția care a adus împreună cu ea un val de ură și de prigoană asupra Bisericii și asupra fiilor ei. Și în acest context, anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod Anul Sfinților Noi Mucenici și Mărturisitori ai Bisericii.

Suntem azi aici la Camencea, o parohie din acest frumos și pitoresc sat, în aceste coline extraordinar de frumoase, pentru că în acest sat a slujit un vrednic de pomenire, slujitor al Bisericii lui Hristos. Este vorba de pururea pomenitul Părinte Mina Țăruș, care este un model de slujire, de dăruire, un model nouă slujitorilor Bisericii, un model de preot înțelept, iubitor de Dumnezeu, de Biserică și de țară, care și-a iubit credincioșii cu totală dăruire. Activitatea pastorală a părintelui Mina, a fost una foarte  rodnică, în care a fost susținut și de distinsa sa preoteasă.

Prin aceste exemple ale părintelui, noi cei de astăzi să nu ne împuținăm în credința noastră, și să-l luăm drept exemplu în a sluji cu timp și fără timp credincioșilor noștri cu totală dăruire, și să ne facem tuturor toate ca pe toți să-i aducem la Hristos.

Mesajul nostru pentru frățiile voastre este unul de chemare și de încurajare și să nu uităm că suntem chemați mai întâi să rămânem în continuare fii bine-credincioși ai țării noastre. Să ne iubim Biserica  și țara cu totală dăruire și să ținem minte că Biserica noastră este mama poporului nostru.

Vă doresc Părinte Andrei ca mesajul și modelul Părintelui Mina să rămână un bun exemplu, și să-i urmați întru toate exemplul vieții lui sfinte.

Să trecem peste toate greutățile și să avem nădejde, răbdare și să muncim fiecare la locul său cu totală dăruire, și să transmitem oamenilor credința noastră adevărată și nealterată așa precum am moștenit-o de la marii noștri înaintași.

Fie ca Domnul Hristos să ne însoțească în acest drum al vieții noastre. Bunul Dumnezeu pentru rugăciunile marilor noștri înaintași, noi mucenici și mărturisitori să întărească credința noastră ortodoxă, să întărească creștinismul în toată lumea, să dea putere și înțelepciune mai marilor Bisericii, ca toți împreună să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt,  Treimea cea de o ființă, și nedespărțită. Amin”, a susținut Preasfinția Sa.

De asemenea, PS Siluan a menționat cu diplome arhierești pe parohul Bisericii, Prot. Andrei Popa și pe câțiva ctitori și binefăcători ai Ei.

Răspunsurile liturgice în cadrul slujbei au fost date de către corul mănăstirii Sf. M. Mucenic Gheorghe din s. Căpriana, r. Strășeni.

După Sfânta Liturghie a urmat sfințirea Crucii monument, înălțate în memoria ctitorului bisericii, Pr. Mina Țăruș, dar și a slujitorilor acestei locaș de închinare.

Tot în această zi, a avut loc și deschiderea Muzeului de istorie „Preotul Mina Țăruș” din cadrul Gimnaziului din localitate, după care a urmat prezentarea filmului documentar: „Viața și activitatea Preotului Mina Țăruș”.

Pământul Moldovei este un pământ sfințit prin sângele martirilor și sudoarea țăranilor și acesta nu poate să nu odrăslească vieți curate și suflete iubitoare de Dumnezeu și de neam. Iar un neam care nu și-a uitat trecutul și-i pasă de prezent, poate privi cu încredere în viitor.

Părintele Mina Țăruș a fost preot în parohia Camencea, jud. Orhei. S-a născut la 10 decembrie 1884 în satul Breanova, jud. Orhei. A urmat studiile la Școala Spirituală, apoi la Seminarul Teologic din Chișinău. În 1935 absolvă Facultatea de Teologie din Chișinău cu titlul de Licențiat în Teologie.

A fost hirotonit preot la 7 mai 1906 și numit paroh la Biserica Sf. Gheorghe din Camenca, jud. Orhei cu deservirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul învecinat Bezin (Donici) și a cătunului Pocșești.

Din inițiativa și prin strădania P. C. Sale în perioada 1926-1927 în parohie se construiește o altă biserică, cea veche devenind neîncăpătoare pentru creștinii din localitate. A desfășurat o activitate misionară și pastorală atât în parohie cât și în cadrul Cercurilor pastorale, în perioada anilor 1908-1933, părintele Mina a fost misionar de cerc.

Fiind președinte al Căminului cultural din localitate, contribuie la zidirea unei clădiri pentru cămin. Din inițiativa părintelui Mina, pe terenul donat Ministerului Sănătății, se construiește în sat o baie. A fost și un bun gospodar.

În perioada primului an de ocupație sovietică, la 23 iunie 1941 părintele Mina Țăruș a fost arestat și deportat în Siberia. A fost judecat și condamnat la zece ani privațiune de libertate.

Aflându-se într-un lagăr din reg. Kemerovo trece la Domnul la 18 august 1942, la numai 58 de ani de viață pământească.

După spusele unor martori oculari, supravieţuitori ai marşului forţat la care au fost supuşi basarabenii condamnaţi la Tomsc, părintele Mina Ţăruş a fost executat, la margine de drum de către însoţitorii sovietici ai convoiului. ,,Vina’’ pentru care preotul a fost împuşcat era că acelora care mureau de epuizare le dădea sfânta binecuvântare, alinându-le ultimile clipe din viaţă, asemenea cuvintelor scripturistice: „Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale” (Ioan X,11).

Chipul părintelui Mina Ţăruş a rămas viu în amintirea localnicilor. Oricărui păstor nou venit i se urează de către enoriaşi aceste cuvinte: „Să fii părinte, ca preotul Mina Ţăruş”.

Dumnezeu să-l odihnească în ceata sfinților și mărturisitorilor Săi!

Biroul de presă al Vicariatului de Orhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *