Praznicul Arătării Domnului nostru Iisus Hristos, marcat prin slujire arhierească la mănăstirea Curchi

După ce am prăznuit cu toții slăvitul Praznic al Nașterii Domnului, împodobit cu frumoase datini și colinde, iată că poporul nostru drept-slăvitor a îmbrăcat din nou veșmânt de bucurie și frumusețe, cinstind strălucirea dumnezeiască, arătarea Prea Sfintei Treimi.

Un nespus fior deosebit al prezenței Mântuitorului Hristos au trăit astăzi credincioșii adunați în locașul sfânt al Mănăstirii Curchiîn jurul Sfintei Euharistii, împreună cu PS Părinte Episcop Siluan, clerul rugător și viețuitorii mănăstirii, care s-au făcut împreună părtași, în această zi de slăvită prăznuire, adevărului de credință proclamat acum aproximativ două milenii în urmă, la Botezul Domnului: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit” (Matei 3, 17).

În cuvântul său de învățătură ținut după citirea pericopei evanghelice, PS Părinte Siluan, Episcop de Orhei, a arătat importanța evenimentului celebrat astăzi: „Dacă prin Întrupare Fiul lui Dumnezeu Și-a asumat chipul nostru omenesc pentru a ne mântui, iată că acum la Botez înalță mintea noastră spre dumnezeiasca și înalta cunoaștere a Prea Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh”.

De asemenea, PS Sa a arătat că „prin Botezul Domnului nostru neascultarea lui Adam a fost cu adevărat spălată de apele Iordanului, pe care Iisus a sfințit-o botezându-Se”.

După rugăciunea amvonului, soborul preoțesc, în frunte cu PS Părinte Episcop Siluan, a oficiat în mijlocul bisericii slujba sfințirii celei mari a apei.

Conform îndătinatului obicei, credincioșii prezenți au luat și au dus la casele lor aghiazmă mare, care a fost sfințită printr-o rânduială specială de o rară frumusețe liturgică.

Odată cu gustarea din Sfânta Aghiazmă, să pătrundă în sufletele noastre lumina cea cerească, lumina Duhului Sfânt prin care, cu ochii credinței, sorbim din strălucirea slavei lui Hristos, bucurându-ne de sfințenia și mântuirea pe care a dus-o lumii. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *