Pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Anastasia Romana – izbăvitoare de otravă

Astăzi, 29/11 noiembrie Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfânta Preacuvioasa Mare Muceniţă Anastasia Romana.

Sfânta Anastasia Romana a trăit pe vremea împăraților Deciu (250-253) și Valerian (253-260), guvernator al Romei fiind Prov, pe când se pornise, iarăși, mare prigoană împotriva creștinilor. Romană de neam, tânără de vârsta, Sfânta Anastasia se afla pe atunci într-o mică obște de fecioare creștine, care locuia ascunsă printre livezi și grădini, în apropierea Romei, unde era stareță o îmbunătățită călugăriță, anume Sofia. Rămasă orfană la vârsta de trei ani, Anastasia fusese luată de bătrâna Sofia și crescută la această mănăstire, unde covârșea cu frumusețea și cu dragostea către Hristos pe toate celelalte tinere de vârsta ei.

Oricât de ferită de lume era, oamenii tot aflaseră de frumusețea și înțelepciunea ei și mulți o ceruseră în căsătorie. Dar fecioara rămânea neclintită în dragostea ei către Hristos și voia cu înfocare să fie pentru toată viața mireasă a Domnului Iisus. Auzind Prov dregătorul de această fecioară creștină în vârstă de doar 19 ani, a trimis ostași să o caute și, aflând-o, au adus-o înaintea lui, în lanțuri.

Și o sfătuia dregătorul să-și caute un bărbat și să se mărite și, întorcându-se, să se închine zeilor, ca frumusețea ei să nu se piardă în zadar. Iar ea a răspuns: „Viața și veselia mea este Domnul meu Iisus Hriștos, pentru Care de o sută de ori, de ar fi cu putință, sunt gata a muri”.

Auzind acest cuvânt, Prov a poruncit de au bătut-o peste obraz și i-au sfâșiat veșmintele, au afumat-o cu fum înecăcios de pucioasă, apoi au bătut-o cu toiege și i-au zdrobit pe roată oasele, în vreme ce fecioara nu înceta a mărturisi pe Hristos. Înfuriat, Prov a pus-o la și mai cumplite chinuri, încât poporul din Roma, care era de față, a început a murmura împotriva acestor cruzimi, iar mulți s-au apropiat de credință și s-au lepădat de idoli, botezându-se. Iar Sfintei Anastasia, după ce au scos-o afară din cetate, i-au tăiat capul. Astfel a luat neveştejita cunună a muceniciei Sfânta Mare Muceniţă Anastasia Romana. Astăzi mare parte din moaștele sale se află la Mănăstirea Grigoriu din Muntele Athos.

Sfântă Muceniță Anastasia,

roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *