Pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos a Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir

„Eu spre aceasta M-am născut
și pentru aceasta am venit în lume,
ca să dau mărturie pentru adevăr;
oricine este din adevăr ascultă glasul Meu”
(Ioan 18, 37)

 

 Preasfințiți arhipăstori ai Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova,

Preacuvioși şi Preacucernici slujitori ai altarului,

Iubiți monahi și monahii,

Drept-măritori credincioși,

În această zi sfântă, plină de lumină şi de adevăr, bucurie se așterne pe fața întregului pământ „căci Prunc S-a născut nouă, un Fiu S-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui, și se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar.” (Isaia 9, 5-6).

Oamenii de pe pământ tresaltă de bucurie împreună cu cetele îngerești, deoarece „Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.” (Ioan 1, 14).

Astăzi Lumina cerească cuprinde întreaga umanitate, căci prin nașterea mai presus de fire a Domnului şi Dumnezeului nostru „răsărit-a lumii lumina cunoștinței.” (din troparul Nașterii Domnului).

Cunoscută se face oamenilor „Taina cea din veac ascunsă…” (Coloseni 1, 26) „când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege.” (Galateni 4, 4) .

Cel născut în ieslea Bethleemului nu este altul decât Însuși Fiul lui Dumnezeu, iar această mărturie este adusă Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gavriil: „Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema.” (Luca 1, 35).
Credincioșii care s-au pregătit pentru acest praznic al Nașterii Domnului, cu postire, rugăciune și fapte curate, şi-au umplut sufletele de bucurie mare, precum fusese vestită păstorilor din apropierea Bethleemului: „Iată vă binevestesc vouă bucurie, care va fi pentru tot poporul; Că astăzi în cetatea lui David, vi S-a născut Mântuitor, Care este Hristos Domnul.” (Luca 2, 10-11).
         Frumusețea şi tihna sărbătorii Nașterii Pruncului Mântuitor este străbătută în fiecare an de cântarea îngerească: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.” (Luca 2, 14).        

Iubiți frați şi surori întru Hristos,

         „Dumnezeu ne-a chemat spre pace.” (1Corinteni 7,15), la iertare, împăcare, bunăvoire şi dragoste.
Anul 2023, fiind lăsat nouă de către Dumnezeu pentru a lucra pacea și mântuirea noastră, dar și a semenilor, a adus cu sine și anumite încercări pentru Biserică și poporul drept-măritor. Cuvântul nostru părintesc, însă, rămâne același pentru toți și pentru fiecare: Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici!
Totodată, „vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi; ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere.” (1Corinteni 1, 10).

         Cu mâhnire în suflet, mă adresez celor care s-au abătut și au căzut din ascultarea Bisericii, amintindu-le cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Mă mir că așa degrabă treceți de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă evanghelie, care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură și voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.” (Galateni 1,6-7).

         Și iarăși „vă îndemn, fraților, să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli. Depărtați-vă de ei!” (Romani 16, 17).

         Rămânând credincioși Bisericii, rămânem credincioși Întemeietorului ei și învățăturilor Lui, așa cum le-a lăsat El, Domnul nostru Iisus Hristos, a Cărui întrupare o sărbătorim. El ne-a învățat să trăim în unitate, în pace și în bună înțelegere între noi, nu în dezbinări și împărțiri, ci a dorit ca pacea Lui să domnească în toată lumea (Romani 12, 18).

Drept-măritori creștini,

         Felicitându-vă pe toți cei din țară și pe cei departe de Patrie, casă și rude, cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă: Nașterea Domnului, Anul Nou și Boboteaza, vă urez pace și sănătate, sporirea dreptei credințe, a dragostei celei sfinte și a trăirii Adevărului, Care este Hristos!

La mulți ani!

Sărbători binecuvântate!

† VLADIMIR,

Cu arhierești și părintești binecuvântări,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Nașterea Domnului,

Anul mântuirii 2023/2024, Chișinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *