Mesajul de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, adresat Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, cu ocazia zilei de naștere

Înaltpreasfințite Stăpâne!

Cu prilejul aniversării a 71 de ani din ziua nașterii, Vă adresăm sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate și rodnicie în activitatea pe care o desfășurați în fruntea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Dumnezeu V-a așezat ca pe o „făclie în sfeşnic, ca să lumineze tuturor celor din casă”(Mt. 5, 15) pentru a păstori poporul dreptcredincios al țării noastre. Biserica ne învață să avem mereu înaintea ochilor pilda lui Hristos, Care ne-a mântuit nu prin atotputernicia Sa, ci prin slăbiciunea iubirii Sale. Acest lucru a marcat și slujirea Dumneavoastră în calitate de arhiereu, nu ați păstorit turma care V-a fost încredințată cu autoritatea pe care ați primit-o la hirotonia întru arhiereu, ci cu o inimă smerită care știe să dea dovadă de dragoste și să mângâie fiecare suflet. 

Monah prin propria alegere și arhiereu prin alegerea Sfântului Sinod al Bisericii, purtați lăuntric și exterior camilafca monahală și mitra împărătească, metaniile de rugăciune și cârja arhierească, păstrând cuvântul lui Dumnezeu viu în inimă și îndeplinindu-Vă slujirea în chip autentic. Această autenticitate, singura cu adevărat adevărată, se dobândește atunci când vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu, înălțând rugăciuni pentru pacea acestei țări, pentru binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ei, pentru dragostea și unitatea tuturor celor pe care-i păstoriți. 

Mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru că V-a ales să cârmuiți poporul acestei țări, Îl rugăm să Vă dăruiască în continuare aceeași dragoste şi aceeași râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, cu sănătate şi fericire, pace şi bucurie!

 

Întru mulți și binecuvântați ani, Înaltpreasfințite Stăpâne!

 

Cu fiască dragoste,

 SILUAN,  

Episcop de Orhei,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove,

Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *