Mănăstirea Curchi şi-a sărbătorit hramul

În ziua în care Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Naşterea Maicii Domnului, Mănăstirea Curchi şi-a deschis larg porţile pentru nenumăraţii creştini veniţi să participe la prăznuirea hramului aşezământului monahal; şi pentru ca evenimentul să fie celebrat în toată grandoarea lui, serviciul divin a fost săvârşit de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, căruia i-au coliturghisit părintele stareţ, Arhim Siluan Şalaru, părintele secretar Prot. Mitr. Vadim Cheibaş şi alte câteva zeci de slujitori ai altarului.

În timpul Sfintei Liturghii, pentru deosebitele merite ce ţin de buna administrare a Mănăstirii Curchi şi pentru toate eforturile depuse spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, Părintele Arhimandrit Siluan (Şalaru) a fost decorat cu un înalt Ordin Patriarhal, iar alţi câţiva slujitori s-au învrednicit de înalte distincţii bisericeşti, după cum urmează: Prot. Mitr. Serghei Braşoveanu a fost decorat cu dreptul de a sluji cu Uşile Împărăteşti deschise până la «Tatăl nostru»; Schiarhimandritul Ieremia (Stoian), Arhimandritul Iov (Cristea), Prot. Mitr. Gheorghe Topală, Prot. Mitr. Nicolae Strogoteanu, Prot. Mitr. Grigorie Postu, Port. Mitr. Andrei Godoroja, Port. Mitr. Iulian Raţă şi Prot. Mitr. Roman Leu, au fost decoraţi cu dreptul de a sluji cu Uşile Împărăteşti deschise până la «Heruvic»; Egumenul Augustin (Zaboroşciuc) a fost ridicat în treapta de Arhimandrit; alţi slujitori s-au învrednicit de dreptul de a purta Mitră, Cruce cu Pietre Scumpe, etc. Cu Ordinul «Ştefan cel Mare» au fost decoraţi Prot. Mitr. Ioan Topală, Prot. Mitr. Nionil Cocu, iar domnul Andrei Sangheli, un mare binefăcător al Mănăstirii Curchi, a fost decorat cu Ordinul «Cuv. Paisie Velicikovski» gr.I. Totodată, domnii Vasile Dulgheru, Boris Suvac, Ion Ababii, au fost distinşi cu Ordinul «Cuv. Paisie Velicikovski» gr. II, preoteasa Pelaghia Cocu s-a învrednicit de Ordinul «Cuv. Parascheva» gr.II, aceiaşi distincţie a primit-o şi doamna Parascovia Braşoveanu, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viaţă pământească.

Acest moment de maximă trăire a bucuriei duhovniceşti a fost marcat de o veritabilă întoarcere în timp, în acea perioadă de glorie când mănăstirile erau adevărate nuclee de cultură şi spiritualitate, unde clerul şi poporul se adunau într-un cuget — de a preamări pe Dumnezeu şi de a-I mulţumi pentru nemărginita milă ce o are pentru nevrednicii Săi robi.

Acest lucru a fost observat pe bună dreptate şi de către ÎPS Mitropolit Vladimir, care a felicitat pe toţi cei prezenţi cu ocazia măreţii sărbători şi a apreciat înalt capacitatea de organizare a Părintelui Siluan (Şalaru) şi a obştii monahale ce o are sub ascultare şi a ţinut să menţioneze că Mănăstirea Curchi îşi demonstrează încă o dată rolul şi locul ei în istorie, căpătând proporţii simbolice. Vlădica Vladimir nu a putut trece cu vederea nici faptul că Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie s-a desfăşurat în catedrala aşezământului monahal, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului» — o bijuterie de arhitectură bisericească ce nu are egal în ţara noastră. Întâistătătorul s-a arătat bucuros de faptul că în sfârşit, după ani de muncă asiduă şi migăloasă, între pereţii acestui sfânt locaş sunt înălţate rugăciuni către Domnul. Arhiereul a mulţumit părintelui stareţ pentru primirea călduroasă şi a declarat că vine de fiecare dată la Mănăstirea Curchi cu o deosebită bucurie duhovnicească, deoarece ştie că aici va găsi liniştea şi împăcarea sufletească de care fiece om are nevoie.

La final Înalt Prea Sfinţia Sa a urat tuturor deplină sănătate trupească şi sufletească, iar Maica Domnului să fie pentru poporul nostru apărătoare de primejdii şi mijlocitoare în faţa Dreptului Judecător, iar obştii monahale în frunte cu Părintele Arhimandrit Siluan (Şalaru) le-a urat înţelepciune şi tărie pentru ca şi mai departe, cu vrednicie şi cu cinste să aibă grijă de această nestemată a ortodoxiei autohtone — Sfânta Mănăstire Curchi.

La rândul său, Părintele Siluan a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru deosebitele aprecieri şi pentru faptul că a acceptat ca în această deosebită zi să împartă bucuria sărbătorii cu obştea monahală şi cu numeroşii pelerini. Prea Cuvioşia Sa a mai declarat că într-adevăr, responsabilitatea pentru administrarea unei asemenea mănăstiri precum este cea de la Curchi, este una colosală, dar în acelaşi timp şi o cinste deosebită, iar toate lucrurile mari şi deosebite care s-au făcut şi încă se mai fac aici, sunt posibile din mila Bunului Dumnezeu şi cu aportul nenumăraţilor oameni de bună credinţă care au pus umărul pentru ca acest aşezământ monahal să bucure sufletul şi ochiul creştinului. În acest context Părintele Siluan a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru grija părintească şi pentru sprijinul constant pe care l-a oferit pe parcursul timpului Mănăstirii Curchi şi care se face simţit şi acum, iar în semn de recunoştinţă, părintele a dăruit Înalt Prea Sfinţiei Sale două deosebite engolpioane, menţionând că şi în continuare, obştea monahală pe care o conduce va da dovadă de smerenie şi supunere fiiască Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *