Liturghie arhierească la Mănăstirea Curchi cu prilejul aniversării a 40 de ani din ziua nașterii PS Siluan, Episcop de Orhei

Ziua de miercuri din Săptămâna luminată, 6/19 aprilie 2017, ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Eutihie, Arhiepiscopul Constantinopolului, a fost o zi de aleasă sărbătoare pentru Vicariatul de Orhei, fiind aniversată ziua de naştere a Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcop de Orhei,  Vicar mitropolitan și Stareț al Mănăstirii Curchi, care a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani.

Cu prilejul acestui fericit ceas aniversar, Preasfinţitul Siluan, Episcop de Orhei, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în sobor de stareți, ieromonahi, preoţi şi diaconi, în Catedrala mănăstirii Curchi cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, în prezenţa a numeroşi credincioşi, tineri pelerini, dar și a fiilor duhovnicești ai Preasfinției Sale.

Cei prezenți au înălţat rugăciuni de mulţumire către Tronul Preasfintei Treimi pentru binefacerile revărsate cu îmbelşugare peste Preasfințitul Siluan, peste clerul şi dreptmăritorii creştini din Vicariatul de Orhei și din întreg cuprinsul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova.

În cuvântul de învățătură rostit la încheierea programului liturgic, Preasfințitul Siluan a explicat înțelesurile duhovnicești ale sărbătorii Sfintelor Paști, după carea mulţumit Bunului Dumnezeu pentru darul vieţii, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi tuturor sfinţilor pentru purtarea de grijă, și îndeosebi Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir pentru încrederea și susținerea părintească pe care a manifestat-o față de persoana sa, exprimând la fel mulțumiri tuturor celor care i-au fost alături și l-au sprijinit în toţi aceşti ani.

De asemenea, în cuvântul său, Episcopul de Orhei și-a amintit cu dragoste și a exprimat recunoștință și multă cinstire părinților săi trupeşti şi celor duhovniceşti, învăţătorilor şi profesorilor, ierarhilor, şi tuturor celor care au avut o contribuţie directă la formarea personalității Preasfinţiei Sale.

În același timp, Preasfinția Sa a adresat mulţumiri și celor prezenţi la dumnezeiasca slujbă de astăzi, fiilor şi fiicelor duhovniceşti ai mănăstirii Curchi, pentru dragostea, recunoştinţa şi preţuirea cu care îl înconjoară și pentru că au binevoit să îi fie alături la acest popas aniversar.

La final, cu acest prilej binecuvântat al aniversării zilei de naştere a ierarhului, cei prezenți: colaboratorii Vicariatului de Orhei, șefii de sectoare ai Protopopiatului de Orhei, stareții, clericii, monahii, monahiile şi binecredincioşii creştini din cuprinsul acestui de Dumnezeu păzit Vicariat al Orheiului, au adresat Prea Sfinției Sale calde cuvinte de felicitare, urându-i să aibă parte de mulţi şi binecuvântaţi ani, cu păstorire rodnică, spre mărirea lui Dumnezeu şi spre binele Sfintei Sale Biserici, mulţumind Preasfintei Treimi pentru darul pe care l-a făcut Bisericii Ortodoxe din Moldova, în persoana Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan.

Răspunsurile la strană au fost date de corul arhieresc al mănăstirii Curchi.

Întru mulţi ani,Preasfinţite Părinte!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *