Intrarea Domnului în Ierusalim a fost sărbătorită cu multe emoții și bucurie la Sfânta Mănăstire Curchi

Intrarea Domnului în Ierusalim a fost sărbătorită cu multe emoții și bucurie la Sfânta Mănăstire Curchi.

Mulțimea de credincioși venită din diferite colțuri ale țării a participat la Sfânta Liturghie, împărtășindu-se cu Sfintele Taine.

În predica rostită cu prilejul praznicului, părintele Stareț Siluan (Șalari) a îndemnat credincioșii să rămână statornici în credință și să trăiască Mântuitoarele Patimi ale Domnului Hristos cu smerenie și pocăință pentru păcat.

Arhim. Siluan: An de an sărbătorim cu toții unul din principalele evenimente din viața Mântuitorului Hristos: Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Este singurul moment din viața Sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. Dar în miezul acestei sărbători nevrând descoprim tragicul acestor clipe. Hristos merge spre patimă iar doi dintre ucenici, ajutați de mama lor, caută să stea unul dea dreapta și altul dea stânga în Împărăția Lui. Lumea strigă: Osana! Fiul lui David, împăratul lui Israil, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului și tot ea peste trei zila va zice: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!

În aceste momente și noi putem sa-L întrebăm pe Hristos precum, după tradiție L-a întrebat Petru, întâlnindu-L la via Appia: Quo vadis, Domine? Și El nemijlocit ne va raspunde: Mă duc să mă răstignesc încă o dată pentru tine… 

La încheierea Sf. Liturghii toți s-au împărtățit cu Hristos și cu ramuri în mîini s-au întors la casele lor slăvind marea îndurare a Fiului lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *