„Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!”

Astăzi, în ziua de 25 martie/7aprilie, întreaga Biserică a lui Hristos prăznuiește sărbătoarea Bunei Vestiri a Maicii Domnului, praznic împărătesc ținut cu o deosebită solemnitate și evlavie la sfânta noastră mănăstire Curchi, mai ales că în acest an a căzut în timpul celei mai însemnate săptămâni dramatice și zguduitoare de conștiințe din ciclul anului bisericesc.

În a șasea lună de la zămislirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, îngerul Gavriil îi aduce Fecioarei Maria vestea cea bună a mântuirii neamului omenesc, anume că va naște pe Fiul Celui Preaînalt, Mântuitorul Iisus Hristos. „Şi intrând îngerul la dânsa, i-a zis: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei!“ (Luca 1,28). Salutul „Bucură-te” pe care îl adresează îngerul Mariei are o unicitate și valoare aparte. Despre aceasta, Origen, cel mai timpuriu comentator al Evangheliei după Luca (233-244) spune următoarele:  „Niciodată această formulă nu a fost adresată unui om… Era rezervată numai pentru Maria. Dacă ea ar fi știut că o formulă de acest fel fusese adresată și altora, niciodată nu s-ar fi înspăimântat de acest salut ciudat!”

Fecioara Maria este cea care a aflat har/a fost înzestrată cu har de la Dumnezeu „ceea ce ești plină de har” (Luca 1,30), dobândind astfel un statut unic înaintea lui Dumnezeu și al oamenilor.  Domnul este cu tine!, în sensul că acțiunea care se petrece cu ea aparține lui Dumnezeu, prin Maria se va izbăvi Noul Israel. De aici vedem foarte evident rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului.

De asemenea din cuvintele îngerului mai vedem că Maria este consacrată pentru o acțiune specială : Binecuvântată eşti tu între femei! , având  o poziție privilegiată, care ne arată și statutul ei viitor, și anume că această binecuvântare a lui Dumnezeu nu se va retrage de la ea.

Bineînțeles că Maria s-a tulburat de această închinare și cuvânt al îngerului, după cum ne relatează Evanghelistul Luca în cap. 1,29-30 – „Iar ea, văzându-l, s’a tulburat de cuvântul lui şi cugeta: „Ce fel de închinare poate fi aceasta?…”  Şi îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu.” Aspectul dramatic al scenei provocat de apariția îngerului îl putem înțelege datorită cuvintelor vestite anterior, de unde  vedem că Mariei i se cuvine cea mai înaltă cinstire – neobișnuită până acum pentru om. După ce Gavriil o încurajează pe Maria de misiunea pe care o va afla, arată cum se vor întâmpla toate acestea ( Luca 1,31) : „Şi iată’n pântecele tău vei zămisli şi vei naşte Fiu şi numele Lui îl vei chema Iisus”.

După ce arată care va fi misiunea Mariei, de a zămisli, naște și pune nume, ea fiind subiectul lor unic, îngerul Gavriil arată și identitatea pruncului care se va naște din ea, cine și cum va fi acesta: „Acesta mare va fi şi Fiul Celui-Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, părintele Său, – şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit”. – Şi a zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” – Şi răspunzând îngerul, i-a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui-Preaînalt te va umbri; a pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema (Luca 1, 32-35). Vedem că toate acestea se vor întâmpla prin lucrarea Duhului Sfânt. „Iar Maria a zis: „Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la dânsa” (Luca 1,38). Majoritatea specialiștilor interpretează acest răspuns al Mariei Fie mie drept ca da-ul umanității acțiunii creatoare a divinității ce reprezintă totodată și momentul zămislirii Mântuitorului în pântecele Maicii Sale, momentul unirii ipostatice (firea omenească cu firea dumnezeiască).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *