În ziua prăznuirii Sf. Apostol Andrei, PS Părinte Episcop Siluan a liturghisit în biserica cu hramul „Sf. Pantelimon” din or. Orhei

Marți, 13 decembrie 2016, cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chemat, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei cu hramul „Sf. Pantelimon” din orașul Orhei, unde a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi.

Serviciul divin a reunit în rugăciune clerul Sfântului locaș și numeroșii credincioși, ce s-au rugat Sfântului Apostol Andrei pentru mijlocire în fața Mântuitorului, cerând ajutor și ocrotire cerească.

După oficierea Te Deum-ului, Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a amintit celor prezenți faptul că Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat a propovăduit Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ținuturile noastre, accentuând totodată că Sfântul Andrei trebuie cinstit prin fapte adevărate.

La fel, PS Sa a vorbit și despre rolul Apostolului în viața fiecăruia dintre noi, ale cărui rugăciuni în fața Dreptului Judecător sunt grabnic ajutătoare: „Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rânduit pe Sfântul Apostol Andrei să ne încreștineze și să ne unească cu Hristos prin Botez și pocăință”, a menționat Preasfințitul Siluan.

La sfârșit, PS Siluan l-a felicitat pe Părintele Paroh, Prot. Mitr. Andrei Prepeliță cu prilejul celebrării sfântului protector, dăruindu-i o Icoană cu Chipul Mântuitorului zugrăvită de monahii mănăstirii Curchi și urându-i mulți ani în continuare de slujire vrednică la Altarul Domnului.De asemenea, Episcopul vicar i-a felicitat și pe toți cei prezenți la Sfânta Liturghie care poartă numele în cinstea Sfântului Apostol Andrei și derivatele acestuia, dorindu-le multă sănătate și mulți ani fericiți.

După aceasta, cu un cuvânt de mulțumire față de ierarh s-a adresat și Părinte Paroh, care a menționat faptul că slujirea arhierească de astăzi este prima în acest sfânt locaș, PS Siluan fiind ca „cel întâi chemat” prin pronia lui Dumnezeu să oficieze această Sfântă Liturghie arhierească.

După Sf. Liturghie,cei prezențiau primit binecuvântările arhierești întru slava Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfântul Apostol Andrei se bucură de o cinstire deosebită în bisericile din Rusia, Ucraina, Grecia, şi România, motiv pentru care numeroase biserici de mir și mănăstiri l-au luat ca și ocrotitor ceresc.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *